Meer investeren in basisonderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden

Meer investeren in basisonderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden

Studies tonen aan dat als je de rol van de vrouwen in ontwikkelingslanden versterkt, zij op hun beurt het maatschappelijke weefsel en het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld in hun land versterken. Daarom is in de Kamer unaniem een resolutie goedgekeurd die de regering aanbeveelt om meer te investeren in onderwijs voor meisjes in die landen. “Zo willen we de nadruk leggen op de cruciale rol van onderwijs voor jonge meisjes”, zegt Kamerlid en initiatiefneemster An Capoen.

In partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals Niger en Benin staan onderwijsindicatoren in het rood: de kwaliteit en de capaciteit zijn ondermaats, meisjes vallen te vroeg uit en er is te weinig geld om goede leerkrachten aan te trekken. “Onderwijs is een van de belangrijkste middelen om een ontwikkelingsland vooruit te helpen. Daarom is deze resolutie zo belangrijk”, aldus Capoen. Concreet vraagt het parlement daarin om meer middelen te voorzien voor de onderwijssector in de Belgische bilaterale programmaportfolio met onze partnerlanden.

Maak meisjes sterk

De resolutie kwam tot stand na een lange reeks initiatieven. Een studiereis naar Cambodja in 2015 was het startschot en enkele maanden geleden was er opnieuw een rondetafel van Plan België. Samen met die kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zet Capoen reeds enkele jaren haar schouders onder dit project. “Maak de meisjes sterk, want zij versterken op hun beurt hun maatschappij”, besluit zij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is