Net zoals tijdens COVID wil Vlaams Parlementslid Parys dat thuisverpleegkundigen en zelfstandige verpleegkundigen in woonzorgcentra kunnen helpen. “Voor studenten willen we het contingent uitbreiden en gepensioneerde verpleegkundigen die willen, moeten kunnen bijverdienen. En we kijken ook naar de 10.000 vrijwilligers en de 19.000 tijdelijk werklozen en werkzoekenden die tijdens de coronacrisis de woonzorgcentra overeind hielden. Op die manier ondersteunen we het zorgpersoneel dat zich kan focussen op het verlenen van medische zorg.”

Zorg voor ouderen komt in het gedrang door krapte op arbeidsmarkt

Uit een studie van professor Trybou (UGent) blijkt dat meer dan 80 procent van de woonzorgcentra moeite heeft om personeel aan te trekken. Het personeelstekort leidt tot een hogere werkdruk en dus meer personeelsuitval. En er staan minstens 7.000 vacatures voor zorgpersoneel open vandaag. “Sommige woonzorgcentra hebben nu al een opnamestop geïnstalleerd of een afdeling tijdelijk gesloten. Dan komt de zorg voor onze ouderen in het gedrang. We moeten nu actie ondernemen.”

Vlaamse investeringen pas op middellange termijn zichtbaar

De Vlaamse Regering investeerde een pak geld in een betere verloning en meer handen aan het bed met een sociaal akkoord van meer dan een half miljard euro. Maar ook met een plan om meer personen aan het werk te krijgen in de zorg en focus op een verhoogde instroom in de zorgopleidingen. Maar de resultaten daarvan zijn pas op middellange termijn echt voelbaar.

N-VA-voorstel geeft woonzorgcentra meer vrijheid

Het voorstel van de N-VA geeft woonzorgcentra meer vrijheid bij het invullen van hun personeelskader. Binnen de huidige regelgeving bestaan er normen voor het aantal zorgprofielen dat moet aangeworven worden maar die zijn er gewoon niet. Bovendien worden woonzorgcentra financieel gestraft wanneer ze niet voldoende personeel aanwerven. “Met ons voorstel wordt het mogelijk om meer andere profielen aan te nemen zoals psychologen of woonbegeleiders. Op deze manier kan het takenpakket van verplegend en zorgkundig personeel verder uitgezuiverd worden. Daar gaat nu bijvoorbeeld veel tijd verloren aan administratie en taken die niet op zorg gericht zijn,” zegt Parys. Het voorstel voorziet in de verplichting van een verpleegkundige permanentie en minstens zeven voltijdse verpleegkundigen per woonzorgcentrum.

Ook thuisverpleegkundigen inzetten in woonzorgcentra

Om het verpleeg- en zorgkundig personeel verder te ondersteunen wil Parys ook thuisverpleegkundigen kunnen inschakelen in woonzorgcentra. “Daar is een akkoord tussen Vlaanderen en federaal voor nodig. Maar wat tijdens de coronacrisis kon, moet nu ook lukken. We zien ook een rol voor gepensioneerden en studenten om ondersteuning te bieden”, zegt Parys. “Om dit mogelijk te maken voor gepensioneerden zou er in Vlaanderen werk gemaakt moeten worden van een erkenning en zal op het federale niveau het visum van een verpleegkundige op de pensioenleeftijd verlengd moeten worden. Ook het contingent op studentenarbeid zal uitgebreid moeten worden.” Een ander voorstel kijkt naar een opleidingsprogramma op de werkvloer en manieren om de zij-instroom te verhogen.

Deze voorgestelde maatregelen zijn tijdelijk voor een periode van vijf jaar, met een jaarlijkse evaluatie. “De nood is op dit moment zeer hoog, dus willen we enkele noodmaatregelen voorstellen. Het geld is er, maar de jobs geraken gewoonweg niet ingevuld. De regering nam al extra maatregelen die al hun effect tonen: het aantal nieuwe studenten verpleegkunde stegen afgelopen jaar sterk. Maar daar plukken we pas binnen 4 jaar de vruchten van”, besluit Parys.