Meer Europese samenwerking voor screening buitenlandse investeringen

Door Ralph Packet op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid
Europa

Lidstaten moeten vlotter informatie kunnen uitwisselen om buitenlandse investeerders of overnemers in bepaalde strategische sectoren te screenen. Investeringen of overnamepogingen die een ernstig risico voor de openbare orde of veiligheid vormen, kunnen zo eventueel worden tegengehouden. Het Europees Parlement keurde vandaag een wettelijk kader goed dat dit mogelijk maakt. Europarlementslid Ralph Packet, lid van de Commissie Internationale Handel, reageert tevreden: “De grootste troef van onze economie is de openheid waarmee we investeringen uit alle windhoeken van de wereld verwelkomen, maar we mogen niet naïef zijn.”

Evenwicht tussen openheid en bescherming

Niet alle investeerders komen met goede bedoelingen naar Europa. “Ook op het vlak van buitenlandse investeringen is een opengrenzenbeleid een slecht idee. We moeten een gezond evenwicht vinden tussen openheid en de bescherming van onze strategische sectoren,” aldus Packet.

Meerwaarde creëren

Vele Europese overheden maken zich ongerust over het toenemend aantal overnames door Chinese of Russische bedrijven. Er dreigen risico`s voor de nationale veiligheid als deze toegang zouden krijgen tot kostbare informatie in gevoelige sectoren zoals defensie of energie. “Ik verwelkom het nieuwe Europese screeningskader waarin de EU vooral een coördinerende rol opneemt. De EU focust hier terecht op een taak waardoor ze meerwaarde kan creëren door haar schaalgrootte, zonder daarbij in de plaats te moeten treden van de individuele lidstaten”, verduidelijkt Ralph Packet.

Buitenlandse investeringen screenen

Deze nieuwe Europese wetgeving moet ook voor ons land een signaal zijn om buitenlandse investeringen in strategische sectoren beter onder de loep te nemen. “Slechts een twaalftal lidstaten beschikt vandaag over een mechanisme om buitenlandse investeringen in eigen land te screenen. Dit land hoort hier niet bij. Nog niet zo heel lang geleden probeerde een Chinees bedrijf zich in te kopen in het vroegere Eandis. Dit heeft er toen wel voor gezorgd dat, als er strategische belangen in het vizier komen, de Vlaamse Regering vandaag de mogelijkheid heeft om investeerders te weren uit instellingen die onder haar controle vallen”, besluit Ralph Packet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is