Meer aandacht en middelen naar zeldzame ongeneeslijke ziekte MSA dankzij N-VA

Door Flor Van Noppen op 3 april 2014, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg
Flor Van Noppen

In de Kamer is een resolutie aangenomen die de federale regering vraagt om meer aandacht en middelen te besteden aan de zeldzame ongeneeslijke ziekte MSA (Multiple of Meervoudig systeem atrofie). Het voorstel van resolutie werd ingediend door N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen, zelf MSA-patiënt.

MSA werd tot voor kort als een zeldzame neurologische aandoening beschouwd. Recent onderzoek suggereert dat MSA ongeveer 5 op 100.000 mensen treft. “Gelukkig wordt de ziekte de laatste tijd sneller gediagnosticeerd”, aldus Van Noppen.

MSA behoort tot de Parkinsonismen of Parkinson-plus-aandoeningen, waarbij patiënten weliswaar symptomen van de ziekte van Parkinson vertonen maar een andere behandeling nodig is. MSA wordt veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in specifieke zones van de hersenen. Dat leidt tot problemen met de beweging, het evenwicht en de automatische functies van het lichaam, zoals de controle over de urineblaas.

“Uit eigen ervaring weet ik hoe ernstig MSA je levenskwaliteit bedreigt. In naam van de voltallige N-VA-Kamerfractie wil ik de andere partijen dan ook uitdrukkelijk danken voor hun unanieme steun aan dit initiatief”, reageert een tevreden Van Noppen.

Moeilijke diagnose

De aangenomen resolutie vraagt niet alleen om middelen vrij te maken voor het onderzoek naar de oorzaak, de ontwikkeling en de behandeling van MSA en andere Parkinson-plus-aandoeningen. Ze pleit er ook voor om dat te doen binnen een multidisciplinair kader en bijvoorbeeld referentiecentra op te richten die alle expertise bundelen. 

“De complexe aard van de ziekte maakt dat noodzakelijk”, verduidelijkt Van Noppen. “De verwantschap met parkinsonisme maakt de diagnose nog steeds niet eenvoudig. Die valt vaak ook pas geruime tijd na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen, wanneer de ziekte al in een vergevorderd stadium zit. Die verwantschap maakt dat vaak ook dezelfde medicatie wordt toegediend als bij Parkinson, waardoor in veel gevallen de symptomen echter nog toenemen.”

3 oktober MSA-dag

Ten slotte pleit de resolutie ook ervoor om 3 oktober als MSA-dag te erkennen (Wereld MSA-Dag) en initiatieven te ontplooien om de kennis en het bewustzijn over de ziekte bij de bredere bevolking te vergroten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is