Mathias Vanden Borre kritisch over begrotingswijziging Vlaamse Gemeenschapscommissie: “We blijven raden naar de visie van de VGC”

Door Mathias Vanden Borre op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

“Na de behandeling van de begrotingswijziging voor 2020 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), weten we nog altijd niet welke visie dit groen-blauw-rode college heeft voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel de komende jaren.” Mathias Vanden Borre, fractievoorzitter voor de N-VA in de Raad van VGC, heeft grote vragen ziet een gebrek aan transparantie bij de begrotingswijziging die de VGC recent doorvoerde. 

Gebrek aan vertrouwen en transparantie

Net zoals bij de begrotingsopmaak voor het jaar 2020 kent die begrotingswijziging ook een valse start, meent Vanden Borre. Op 18 mei, daags voor de bespreking van de begrotingswijziging in commissie, ontvingen de raadsleden een correctie: er moesten nog 1,6 miljoen euro aan ontvangsten en 1,2 miljoen euro aan uitgaven toegevoegd worden aan de begrotingswijziging. “Die correctie, die een begrotingswijziging op zichzelf is, was te wijten aan een aanvullende dotatie van het gewestelijk COVID-19-fonds. De collegeleden, die ook in de gewestregering zetelen, wisten al op 14 mei van die aanvullende dotatie, maar lieten na de raadsleden in te lichten. Niet enkel vertoont dit College een gebrek aan vertrouwen en transparantie naar de raadsleden toe, het is ook niet de eerste keer dat deze paarsgroene meerderheid het reglement naar haar hand zet”, betreurt Vanden Borre.

Nood aan sportinfrastructuur

“Alle Brusselaars kennen de nood aan goede sportinfrastructuur. Maar dit College voorziet geen middelen voor het nieuwe COOVI-sportcomplex. In dat project, dat een subsidie van ruim 1 miljoen euro krijgt van de Vlaamse Gemeenschap, is na meer dan tweeëneenhalf jaar nog altijd geen concrete stap vooruit gezet. Integendeel, het College schuift de beslissing nodeloos voor zich uit. Nochtans is dat project door het vorige college goedgekeurd en aangekondigd in overleg met Vlaanderen. De opening van dit sportcomplex zou normaal gezien voor volgend jaar zijn. In het beste geval zal het dus nog jaren wachten zijn. Daarnaast is er geen enkel nieuw sportproject. De N-VA zal dit dossier nauwlettend blijven opvolgen en blijven ijveren voor nieuwe sportzalen in Brussel”, besluit Mathias Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is