Onlangs was er de oproep van mond-, kaak- en aangezichstchirurg Christophe De Foer om het gebruik van e-steps achterwege te laten. Een blik op de cijfers leert ons dat in 2020 zowel de cijfers van het aantal letselongevallen, als van het aantal zwaargewonden door een ongeval met een E-step significant gestegen is ten opzichte van 2019. De Foer pleit dan ook andere voor verplichte helmdracht, het verbieden van rijden met oortjes en koptelefoons en een lagere maximumsnelheid.

Het is aan de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement om het probleem met de e-steps te bekijken en een eenduidig beleid hiervoor uit te tekenen. Daarvoor moet over partijgrenzen heen een consensus gevonden worden. “De commissie en de minister moeten hun verantwoordelijkheid nemen en rond te tafel gaan zitten met alle actoren”, aldus Marius Meremans. “Daarbij moeten we ook verder durven kijken dan enkel de e-steps en dienen we met een eenduidig plan te komen dat ook voor elektrische one wheels, fietsen en speedpedelecs geldt. Bepaalde elementen zijn weliswaar federale materie, maar dat mag ons niet gaan tegenhouden om samen bepaalde lijnen te gaan uitzetten. Zelf volgen we dit als partij in de commissie al enige tijd op en we zullen dit ook blijven doen.”