Maak kennis met het nieuwe bestuur van de N-VA

Door N-VA op 13 december 2014, over deze onderwerpen: N-VA
Dit is het nieuwe partijbestuur van de N-VA

De partijraad van de N-VA verkoos op zaterdag 13 december een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur. Sander Loones en Lies Jans werden verkozen tot eerste en tweede ondervoorzitter. Zij zullen voorzitter Bart De Wever bijstaan in de dagdagelijkse leiding van de partij.

Het partijbestuur bepaalt de strategische lijnen van de partij en wordt samengesteld uit de verschillende fracties en de partijraad. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse en praktische leiding. Het bestaat uit de voorzitter, twee ondervoorzitters, een algemeen secretaris en een penningmeester. Die laatste wordt statutair pas verkozen op de partijraad van januari.

Sander Loones en Lies Jans ondervoorzitter, Louis Ide secretaris

Sander Loones werd verkozen tot ondervoorzitter. Loones is jurist en was als coördinator van de studiedienst nauw betrokken bij de regeringsonderhandelingen. Momenteel zetelt hij als opvolger van Johan Van Overtveldt in het Europees Parlement.

Naast Loones werd ook Lies Jans tot ondervoorzitter verkozen. Jans studeerde sociologie en is ondervoorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. Hoewel geboren en opgegroeid in Brussel, woont zij al jaren in Hasselt, waar zij ook gemeenteraadslid is.

Als algemeen secretaris duidde de partijraad Louis Ide aan. Ide is als arts en klinisch bioloog de gezondheidsspecialist van de N-VA. Hij was eerder ondervoorzitter. Nu hij verkozen is als secretaris neemt Ide ontslag uit het Europees Parlement. Ide wil zich focussen op zijn taken als nationaal secretaris en arts, wat niet combineerbaar is met een mandaat van Europees Parlementslid.

Vijftien partijbestuursleden

De partijraad duidde ook vijftien partijbestuursleden aan die, samen met de afvaardiging uit de verschillende fracties, het nieuwe partijbestuur vormen. Het gaat om Danka De Wert, Eric Scheire, Huub Broers, Jan De Haes, Kathleen Depoorter, Koen Kennis, Linda Van den Eede, Luba Minarikova, Luc Deconinck, Magda Debrouwer, Matthias Storme, Paul Van den Bosch, Roeland Vavedin, Sonia Van Laere en Veerle Baeyens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is