Stads- en dorpskernen opnieuw laten bruisen

Volgens een onderzoek van de VUB staat een op de tien winkelpanden leeg en is een op de vijf winkels in de laatste tien jaar verdwenen in Vlaanderen. Veel hefbomen liggen reeds in handen van de lokale besturen, maar slechts enkele steden en gemeenten slagen erin om met een sterke visie en innovatieve projecten het tij te keren. “We willen dat onze stads- en dorpskernen heropleven door een gezonde mix van horeca, winkels, diensten, cultuur, ontspanning, recreatie, wonen en werkgelegenheid, gekoppeld aan een goede bereikbaarheid. Daarom wil ik er met deze conceptnota voor zorgen dat onze regelgeving op punt staat, kijken hoe we verder kunnen goeie praktijken uitwisselen, ‘out of the box’ denken, experimentele projecten opstarten en een geïntegreerde aanpak over verschillende beleidsniveaus op poten zetten. Zo kunnen we onze lokale besturen maximaal ondersteunen om hun kernen terug te laten bruisen”, zegt Maaike De Vreese.

Koop (digitaal) lokaal

Vlaams Parlementslid De Vreese wil de burger ook aanmoedigen om lokaal te winkelen en te consumeren. “Veel handelaars hebben tijdens de lockdown ingezet op online aanwezigheid en e-commerce. We moeten die tendens behouden en versterken, want in 2018-2019 was de e-commerce al goed voor 31 procent van de totale omzet bij Vlaamse ondernemingen.” Handelaars moeten dus inzetten op e-commerce en het fygitaal (fysiek-digitaal) verkopen, met de steun van de lokale overheden.

Regelgeving aanpassen

Het Vlaams regeerakkoord heeft de ambitie om lokaal ondernemerschap te laten bloeien in  levendige dorps- en stadskernen. Via haar conceptnota wil De Vreese hoorzittingen in het Vlaams Parlement organiseren met verschillende share- en stakeholders. Zo kan er vanuit het parlement een aanzet worden gegeven om de bestaande regelgeving, maatregelen en instrumenten te evalueren en te wijzigen.

Concreet wil De Vreese het decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid onder de loep nemen. Dat decreet zorgt er voor dat lokale besturen een ruimtelijk handelsbeleid kunnen voeren, maar het is aan een update toe. Het moet geoptimaliseerd worden, de hiaten moeten worden weggewerkt, digitalisering en e-commerce moet er een plaats in krijgen. Daarnaast willen we de scope verruimen door de bedrijvigheid in de kernen en de aantrekkingskracht vanuit een brede invalshoek te benaderen. “Enkel met een geactualiseerde regelgeving, een totaalaanpak met de verschillende beleidsniveaus én in samenwerking met alle betrokken actoren, kunnen we het tij keren en zorgen voor bedrijvige en bruisende kernen in Vlaanderen”, besluit De Vreese.

Deze conceptnota is een gezamenlijk initiatief van de N-VA-parlementsleden Allessia Claes, Annick De Ridder, Maaike De Vreese, Andries Gryffroy, Rita Moors en Axel Ronse.