Vlaams Parlementslid Lorin Parys kreeg via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een grote exceltabel waarin de cijfers zitten voor onder andere mortaliteit in de ziekenhuizen vanaf maart 2020 tot en met 15 juli dit jaar. Lorin wijst erop dat de cijfers gestandaardiseerd moeten worden zodanig dat je alles met elkaar kan vergelijken: “De cijfers zijn nu heel ruwe cijfers. Je moet die cijfers corrigeren voor een aantal factoren.”

Nood aan een onafhankelijke, wetenschappelijke analyse

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg maakt nu best de analyse en beantwoordt daarbij een aantal vragen, vindt Parys. “Zou het bijvoorbeeld verstandig zijn om in elk ziekenhuis een basis-COVID-zorg mogelijk maken, maar een aantal ziekenhuizen aanduiden waar expertise wordt gebundeld? Of zijn er andere en betere oplossingen om ervoor te zorgen dat de uitkomst ongeveer overal hetzelfde is als een burger naar het ziekenhuis gaat? Dat blijkt nu niet het geval te zijn, en dat baart me zorgen.”

Kennisdeling in de zorg cruciaal

Parys ziet nog te weinig kennisdeling in de gezondheidszorg. Alleen al het feit dat deze informatie zo laat beschikbaar is, is daar een voorbeeld van. “Als je dat niet begint te delen, kan je de patiënt niet beter verzorgen als iedereen op zijn eigen eiland zit. Dit is dus een pleidooi om de patiënt een betere zorg te geven waar die recht op heeft. We weten dat in de hervorming van ziekenhuizen veel op het spel staat en dit moet daar een element in”, besluit Parys.