Uit de kwartaalrapportage van 2020 blijkt dat de exploitatie-uitgaven van de Vlaamse lokale besturen binnen de sectoren cultuur, jeugd en sport samen 79,5 miljoen euro hoger liggen dan wat verwacht kon worden uit de meerjarenplannen. Bij het beleidsdomein cultuur gaat het om meer dan 36 miljoen euro extra. Voor de beleidsdomein sport en jeugd gaat het respectievelijk om  meer dan 24 miljoen euro meer dan 19 miljoen euro extra.

Cathy Coudyser: “Welkom en stimulerend voor cultuur- en erfgoedleven”

“Deze bijkomende middelen vanuit Vlaanderen voor cultuur waren welkom en werken stimulerend. Het lokale cultuur- en erfgoedleven, zowel professioneel als via amateurkunsten en de vele vrijwilligers, kon op die manier ondersteund worden. Naast organisaties coronaveilig te laten werken, en niet helemaal te laten stilvallen, konden de middelen ook ingezet worden voor digitale alternatieven of innovatieve concepten en experimenten. Dat zal de relance van het cultuurleven ook na de crisis vooruithelpen”, zegt Cathy Coudyser.

Freya Perdaens: “Moeilijk jaar voor jeugdverenigingen”

“Voor de jeugdverenigingen is het een enorm moeilijk jaar geweest, zij hebben met steeds wisselende maatregelen ingespeeld op het organiseren van zoveel mogelijk activiteiten voor onze kinderen en jongeren. Deze middelen uit het noodfonds komen daarbij zeker van pas”, stelt Freya Perdaens.

Kris Van Dijck: “Sportclubs liepen veel inkomsten mis”

“Vooral voor sportclubs die een eigen infrastructuur uitbaten en moeten onderhouden is het een verschrikkelijk jaar geweest. Wat daarnaast alle clubs derfden, waren inkomsten via allerlei activiteiten die niet mochten plaatsvinden. Het is duidelijk dat onze Vlaamse gemeenten de pijnpunten hebben weten te detecteren, en dankzij de steun van Vlaanderen de grootste noden hebben kunnen ledigen. Dat dit vaak gepaard ging met intens overleg bewijst dat lokale democratie echt wel werkt”, aldus Kris Van Dijck.

De drie parlementsleden concluderen dat Vlaanderen wel degelijk vertrouwen mag hebben in zijn lokale besturen en dat deze middelen werkelijk een stimulans waren om ons lokaal cultuur- jeugd en sportleven door deze coronacrisis te loodsen.