Regionale eigenheden

Vlaams parlementslid Sofie Joosen sluit zich aan bij Sander Loones: “Vandaag bepaalt Europa tot in de kleinste details de regeltjes voor elke Europese landbouwer. Zo gaat het voorbij aan belangrijke regionale eigenheden, zoals de verschillen in weersomstandigheden en geteelde gewassen. Dit leidt vaak tot wrevel en onbegrip bij landbouwers. Dat de Commissie nu het roer omgooit, moet absoluut toegejuicht worden.” Loones vult aan: “Het is goed dat de Europese Commissie erkent dat lidstaten maatwerk moeten kunnen bieden in landbouwbeleid. Ik hoop dat ze die analyse ook doortrekt naar andere relevante beleidsdomeinen.”

Pervers systeem

Ook Kamerlid Rita Gantois ziet eveneens een lichtpunt in de hervorming: “Vandaag gaan de grote industriële landbouwbedrijven in onder meer Tsjechië, Slowakije en Oost-Duitsland met de Europese centen lopen. Zo gaat 80 procent van de Europese inkomenssteun naar slechts 20 procent van de Europese landbouwers. Een pervers systeem dat uitnodigt tot fraude. Zo zagen we recent dat de Italiaanse maffia hierrond actief werd in Slowakije. Daarom stelt de Commissie voor om een bovengrens in te voeren: een landbouwbedrijf zou in de toekomst maximum tussen 60 000 en 100.000 euro inkomenssteun kunnen krijgen. Meer kleine boeren moeten zo aanspraak kunnen maken op een groter stuk van de taart.”

Meer steun voor Vlaamse boeren

Sander Loones plaatst toch enkele kanttekeningen bij de hervorming: “De kentering die wordt ingezet is goed, helaas is er nog geen echte trendbreuk. België draagt vandaag meer bij aan het GLB dan wat Belgische boeren er in totaal voor terugkrijgen. En nog geen klein beetje. Van 2015 tot 2020 loopt dat bedrag op tot 700 miljoen euro per jaar. Dat zou anders kunnen, erkent zelfs de Europese Commissie. Volgens haar berekeningen van september 2017 zou, in geval van slechts 30 procent cofinanciering van het GLB voor de periode van 2021-2027, België 1,849 miljard euro kunnen besparen. Met die centen zouden we onze eigen boeren extra kunnen steunen! Helaas komt dit er dus niet, omdat traditionele machtspolitiek liever de huidige transfers behoudt. Dat onze landbouwers daar het slachtoffer van zijn, krijg ik niet uitgelegd. Ons N-VA-voorstel zou alvast wél meer steun mogelijk maken.”