West-Hinder III is een lichtschip met heel wat erfgoedwaarde. Daarom beschermt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele het schip als varend erfgoed. “Dit prachtige stukje erfgoed blijft herinneren aan de uitzonderlijke fysische, psychische en sociaal soms moeilijke omstandigheden waarin de opvarenden aan boord leefden en werkten en waarbij zij dikwijls bloot stonden aan gevaar en extreme weersituaties”, vertelt Diependaele. “West-Hinder III is een uniek voorbeeld van een lichtschip dat tegelijk ook een observatieschip was voor zeewetenschappelijk onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw, voorzien van alle technieken en instrumenten die daarvoor nodig waren.”

Anderhalve eeuw Vlaamse lichtschepen

Vlaanderen maakte in het midden van de negentiende eeuw voor het eerst gebruik van zo’n lichtschip om andere schepen veilig langsheen een verraderlijke zandbank te leiden. Gedurende bijna anderhalve eeuw werden er voor de Vlaamse kust dergelijke lichtschepen ingezet. Minister Diependaele: “De laatste positie waarop dit gebeurde was op het uiterste zuidoostpunt van de Westhinder zandbank, op zo’n 20 kilometer voor Nieuwpoort. Het schip West-Hinder III was er tot 1992 actief.”

Drijvend baken van onroerend erfgoed

Westhinder III is een baken, een lichtschip. Lichtschepen zijn schepen die langsheen vaarwegen als drijvende, goed verankerde bakens werden geplaatst, nabij ondiepe hindernissen onder de waterspiegel, zoals wrakken, rotsen of zandbanken zodat de schepen bij duisternis gezien zouden worden, maken ze gebruik van een lichtsignaal waarop andere schepen zich konden richten om de veilige scheepvaartroutes te nemen.

“De West-Hinder III is voor Vlaanderen het laatste en best bewaarde exemplaar van een schip van dit type. Het is dus alleszins ook een baken van wat onroerend erfgoed is”, beklemtoont minister Diependaele. “De functie van een lichtschip en van een vuurtoren mag dan wel verdwenen zijn, omdat ze vervangen werden door boeien die radio- en lichtsignalen uitzenden, dit lichtschip vertelt een verhaal. Een verhaal dat niet vergeten mag worden. Bovendien is de West-Hinder III een echte tijdscapsule waarbij de volledige uitrusting bewaard is gebleven. Prachtig en uniek erfgoed.”

De West-Hinder III is ook één van de laatste overblijvende schepen die getuigen van de bloeiende scheepsbouw in ons land in de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder in Antwerpen en Oostende.

Financiële steun door liefhebbers

Dankzij een Herita-projectrekening kunnen liefhebbers van dit erfgoed het project financieel steunen en hiervoor belastingvermindering krijgen. “Op die manier ontstaan erfgoedgemeenschappen die zorg dragen voor ons erfgoed, en dat steun ik als Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed ten volle”, besluit minister Diependaele.