Het wordt voor zij-instromers steeds interessanter om een overstap naar het onderwijs te maken. Zo realiseerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dat zij-instromers tot 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen voor 20 knelpuntvakken en 2 knelpuntambten. Voor sommige praktijkvakken kan je zelfs tot 20 jaar anciënniteit meenemen. Zij-instromers én alle jongeren die een diploma hoger onderwijs behaald hebben (bachelor of master) kunnen meteen voor de klas gaan staan en dus ook meteen geld verdienen als leerkracht, terwijl ze tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen om een pedagogisch bekwaamheidsbewijs te halen. Sommige zij-instromers nemen daarom aanvankelijk een verminderde lesopdracht aan. De combinatie van lesgeven en een lerarenopleiding kan pittig zijn. 

Drie uur per week

Weyts voert daarom een Lerarenbonus in voor zij-instromers en andere beginnende leerkrachten die nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben. Vanaf volgend schooljaar kunnen zij met volledig behoud van hun loon tot 3 uur per week verlof krijgen voor hun lerarenopleiding. Het is ook mogelijk om die uren op te sparen en te bundelen in bepaalde (examen-)periodes, wanneer ze misschien het meeste nodig zijn: hierover kunnen binnen de school afspraken gemaakt worden. 

Overstap naar onderwijs nog aantrekkelijker

De Lerarenbonus maakt de overstap naar het onderwijs nog wat aantrekkelijker, maar zorgt er ook voor dat zij-instromers en andere beginnende leerkrachten voldoende voor de klas blijven staan. De school heeft voor de uren van het educatief verlof recht op een vervanger, die de Vlaamse overheid ook betaalt.