Leerkrachtenverloop blijft erg hoog

leerkracht voor de klas

Bijna de helft van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de vijf jaar het onderwijs. In het basisonderwijs blijft het verloop stabiel. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis reageert bezorgd: “De cijfers tonen aan dat we inspanningen moeten leveren om de psychische en emotionele belasting en de werkdruk voor leerkrachten te laten dalen.” Ze roept op tot een betere ondersteuning van de leerkrachten.

Toenemend lerarentekort

2.369 van de 5.391 leerkrachten die in het schooljaar 2011-2012 startten in het secundair onderwijs, stopten ermee binnen de vijf jaar. Dat is 44 procent. In het basisonderwijs ligt het verloop lager: 26 procent in het kleuteronderwijs en een kleine 25 procent in het lager. In vergelijking met voorgaande jaren blijven de cijfers relatief stabiel. Maar met het oog op het toenemende lerarentekort betekenen ze wel slecht nieuws. 

Hoge druk en psychische belasting

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis verklaart de percentages: “Leerkrachten die het onderwijs verlaten, doen dat om verschillende redenen. Vermoedelijk stelt een grote groep leerkrachten binnen de vijf jaar vast dat het onderwijs niets voor hen is. Anderzijds is er ook een groep leerkrachten die afhaakt omwille van de hoge werkdruk en de toegenomen psychische en emotionele belasting.”

Meer ondersteuning

Vooral over de laatste groep is volksvertegenwoordiger Celis ongerust. Het parlementslid verwijst daarom naar de noodzaak om maatregelen te nemen die voelbaar zijn tot op de klasvloer.” Zo moet er in elke school een professioneel beleid gevoerd worden ter bevordering van het psychisch welbevinden van leerkrachten. Verder moet er ook meer ondersteuning komen voor leerkrachten om de toegenomen diversiteit in de klas op te vangen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is