Landenrapport Europese Commissie in lijn met N-VA-standpunt: de uitgaven moeten omlaag

Door Peter Dedecker op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: Federale begroting, Europees beleid
Eurobiljetten en muntstukken

“De N-VA stelt al jaren dat het probleem aan de uitgavenzijde ligt en is blij dat de Europese Commissie haar hierin nu bijtreedt.” Kamerlid Peter Dedecker reageert op het nieuwste landenrapport van de Europese Commissie over België. Daarin prijst ze enerzijds de belangrijke stappen die onder de N-VA-regering al gezet zijn. Anderzijds wijst ze op de talrijke uitdagingen die nog blijven. “Voor het eerst stipt de commissie in haar rapport ook duidelijk aan waar het pijnpunt van de Belgische begroting zit: de uitgaven zijn veel te hoog”, analyseert Peter Dedecker.

Knippen in de overheid

Om die hoge uitgaven terug te schroeven, moet er geknipt worden in het overheidsapparaat, het veelvoud aan subsidies en de immer stijgende sociale uitgaven. “In de regering zijn we erin geslaagd de overheidsuitgaven met twaalf miljard euro te verminderen. De helft van de opbrengst hebben we gebruikt om de put in de begroting te vullen, en de andere helft hebben we teruggegeven aan de mensen. Het was trouwens hoog tijd dat we de torenhoge belastingen verlaagden”, legt Kamerlid Dedecker uit.

Zaakjes op orde brengen

Maar de N-VA beseft ook dat het werk nog niet af is. Als we het sommetje maken van al het beleid dat Europa ons vraagt, naast de verdere sanering van de begroting, is dat indrukwekkend: jaarlijks vier miljard extra investeren in infrastructuur, ons voorbereiden op jaarlijks twintig miljard extra vergrijzingskosten, de lasten op arbeid verder verlagen met een nieuwe Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift , de bevolking verder activeren, de complexiteit van onze staatsstructuur aanpakken, de arbeidsmarkt versoepelen. “Een kwarteeuw linkse verkwisting kuis je niet op een legislatuur op. Maar we zijn halfweg, en als de kiezer ons nog vijf jaar gunt, zorgen we dat we weer volledig kunnen aansluiten bij de Noord-Europese voorbeeldlanden die hun zaakjes volledig op orde hebben”, besluit Peter Dedecker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is