Twee eerdere restauratiecampagnes zorgden al voor verbluffende resultaten, denk maar aan het blootleggen van de originele figuur van het Lam. Tijdens de derde en laatste restauratiefase behandelen de restaurateurs het bovenste register, met van links naar rechts: Adam, de zingende engelen, de tronende Maria, de tronende God de Vader, de tronende Johannes de Doper, de musicerende engelen en Eva. Wanneer die laatste fase start, zal het bovenste register uit de vitrine gehaald worden en verplaatst naar het restauratieatelier. Eens gerestaureerd komt dit bovenregister terug naar de vitrine in de Sacramentskapel.

Mooi staaltje van Vlaamse spitstechnologie

Alle panelen van het Lam Gods, het topstuk van het volledige oeuvre van de Vlaamse Primitieven, worden verplaatst naar de vitrine in de Sacramentskapel. De nieuwe vitrine zet internationaal de standaard. Het is een mooi staaltje van Vlaamse spitstechnologie. Het retabel zal vanaf nu bewaard worden in de beste omstandigheden op vlak van veiligheid en creëert een gunstige klimaat voor de beste conservatie van het topstuk. Deze nieuwe vitrine kadert in het project van het nieuwe bezoekerscentrum dat plechtige geopend wordt op 25 maart.

Onmisbaar topstuk van Vlaamse cultuurgeschiedenis

Het veelluik, dat omwille van zijn unieke artistieke en cultuurhistorische betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar wordt beschouwd, is niet alleen beschermd als topstuk, maar geniet ook bescherming als cultuurgoed dat integrerend deel uitmaakt van de Sint-Baafskathedraal. Vandaar dat zowel het beleidsdomein Cultuur als het agentschap Onroerend Erfgoed deze restauratiecampagne inhoudelijk begeleiden en financieren. De Vlaamse overheid financiert 80 procent van de kosten. Momenteel finaliseert de kerkfabriek het bestek voor de restauratie.

Jan Jambon: “Chapeau voor het team van restaurateurs en kunstkenners voor hun prachtige werk”

Vlaams minister-president Jan Jambon steekt zijn bewondering voor Van Eyck en voor de restaurateurs niet weg. “Jan Van Eyck blijft verbazen. Bijna bij elke vierkante centimeter die wordt gerestaureerd, ontdekken we iets nieuws en raken we nog meer verbluft van zijn virtuositeit. Hij gebruikte nieuwe en zelfs gedurfde technieken en verbaasde daarmee zijn tijdgenoten. Bovenop de eindeloze schoonheid kan deze meester ons ook vandaag inspireren om als Vlamingen te willen schitteren, gebruik makend van de nieuwste technologieën. Chapeau voor het team van restaurateurs en kunstkenners voor hun prachtige werk. Als straks ook het internationale toerisme weer op gang komt, dan zal Van Eyck op zijn nieuwe plaats in de Sint-Baafskathedraal terug een topambassadeur van Vlaanderen blijken te zijn. De Vlaamse Regering wil dat het retabel in de beste omstandigheden wordt bewaard en ontsloten. We zorgen ervoor dat dit en andere meesterwerken ongeschonden blijven voor onze kinderen en kleinkinderen en dat de hele wereld die kan bewonderen”

Matthias Diependaele: “Spannend of duidelijk wordt wie de centrale figuur is: God de Vader of Jezus”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kijkt in spanning uit naar het finale resultaat. “De panelen van het Lam Gods worden verplaatst naar de vitrine in de Sacramentskapel, het hart van de Sint-Baafskathedraal. Dit is het sluitstuk van de jarenlange restauratie van de kathedraal en het nieuwe bezoekerscentrum. Het is een eer om bij dit heugelijk moment aanwezig te zijn en op dat moment ook de laatste restauratiefase aan te kondigen van de laatste zeven panelen. Daarbij wordt uitgegaan van een budget van ruim 2 miljoen euro voor de laatste fase van de restauratie. Tijdens twee eerdere restauratiefasen werden verschillende panelen gerestaureerd, met verbluffend resultaat. Wanneer de derde en laatste restauratiefase start, worden de bovenste registers uit de vitrine gehaald, gerestaureerd en teruggeplaatst. Spannend daarbij is of duidelijk wordt wie nu de centrale figuur van het altaarstuk is. Schilderden de gebroeders Van Eyck God de Vader of is het Jezus? Na deze laatste restauratiefase zal dit Vlaamse topstuk voor het eerst in meer dan 400 jaar te zien zijn zoals de gebroeders Van Eyck het schilderden.”