Het hoge aantal illegalen in de Belgische gevangenissen is al jaren een pijnpunt, beaamt Kamerlid Theo Francken. “Hun aandeel schommelt al jaren rond de 30 procent. Nu is het niet anders met vorig jaar gemiddeld 3.057 illegalen op 10.382 gedetineerden. Ondanks de forse verhoging van het aantal uitzettingen van criminele illegalen onder mijn impuls en mandaat, blijft het dweilen met de kraan open.”

Problematische Maghreb-landen

De drie Maghreb-landen Marokko (498 gedetineerde illegalen in december 2020), Algerije (377) en Tunesië (106) blijven uitermate problematisch. Maar ook Europese lidstaten als Roemenië (312), Frankrijk (133) en Nederland (246) doen het slecht. Om niet te spreken van eeuwig zorgenkind Albanië met 300 gedetineerde illegalen in december 2020.

Paars-groen beleid faalt

“Als je weet dat met de meeste van deze landen zowel terugname-akkoorden na gevangenisstraf als akkoorden met betrekking tot de interstatelijke overbrengingen tijdens het gevangenschap bestaan, kan je enkel concluderen dat het beleid terzake compleet faalt”, stelt Yoleen Van Camp.

“Dat handvol interstatelijke overbrengingen per jaar is een lachertje. De regering moet dit eindelijk op elke diplomatieke onderhandelingstafel leggen”, aldus Theo Francken.

Voortouw tegen illegale migratiechaos

Daarnaast moet België de boeg omslaan, menen Van Camp en Francken. “We moeten kiezen voor het Australisch model. Groot-Brittannië, Denemarken en nu ook Les Républicains in Frankrijk gaan deze weg op. België moet het voortouw nemen tegen de illegale migratiechaos en drieste mensensmokkel.”