Gemeenschappelijke inspanning

Koen Daniëls wijst erop dat een gemeenschappelijke inspanning van de lerarenopleiding, koepels, directies, overheid en onderwijsinspectie nodig is om het lerarentekort aan te pakken: “Het is niet zo dat het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of de minister alles in handen heeft. Er zijn drie belangrijke onderdelen. Je hebt de leerkrachten aantrekken, leerkrachten opleiden en de leerkrachten houden.” 

De beste ambassadeurs zijn de leraren zelf

Tijdsbestedingsonderzoek toont aan dat leraren veel tijd besteden aan allerlei administratie zoals gepersonaliseerde lessenroosters. “De beste ambassadeurs van het lerarenberoep zijn leraren zelf. Maar zij geven aan dat ze niet meer tot lesgeven toekomen. Zo’n 30 à 40 procent van hun tijd gaat naar administratie en pedagogische vernieuwingen. Dat moet anders”, vindt Daniëls. 

De L’s: Laat Leraren Lesgeven

Dankzij de financiële inspanningen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts moeten leraren kunnen focussen op hun kerntaken, zegt Daniëls: “Na Zwitserland geeft Vlaanderen het meeste uit aan onderwijs. We moeten dus vooral zorgen dat er middelen en mensen in de klas zijn en het lerarenberoep aantrekkelijker maken door in te zetten op de L's: Laat Leraren Lesgeven.”