De N-VA-vertegenwoordigers zijn binnen het Europees Comité van de Regio’s lid van de regionalistische fractie Europese Alliantie. Vanlouwe maakt er deel vanuit sinds 2015 en neemt de komende 2,5 jaar de rol van fractievoorzitter op zich. Hij is zich ervan bewust dat de Europese Unie in woelige tijden verkeert: “De lokale en regionale overheden staan het dichtst bij de burger. Zij hebben de taak om de Europese Unie in de goede richting te leiden.”

Eenheid in verscheidenheid

“Als regionalistische fractie zal de Europese Alliantie een grote rol spelen de komende jaren”, aldus de nieuw verkozen voorzitter. Zo is er het debat over de brexit, waarin de impact op de regio’s binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk bekeken moet worden. Op 1 oktober is er ook het Catalaanse referendum. De Europese Alliantie, die voorstander is van zelfbeschikkingsrecht, zal daarover een duidelijke positie innemen. Vanlouwe beklemtoont tot slot het Europese motto ‘in varietate concordia’ (eenheid in verscheidenheid) en onderstreept dat het de kracht is van zijn fractie en zijn opdracht als fractieleider om die verscheidenheid te promoten in de toekomst.