“En dan doet hij iets onbegrijpelijks. Premier De Croo besloot om de kaft van een nota van Staatsveiligheid dicht te houden tot na de zitting, waar hij zo vastbesloten verklaarde dat er geen ruimte meer was voor verdere controverse. De premier nam dus bewust geen kennis van een dossier van Staatsveiligheid alvorens hij antwoordde op de talrijke vragen in het halfrond. Hij koos er actief voor om het parlement niet volwaardig in te lichten over informatie die mogelijk bezwarend was en  waarover hij wél beschikte”, reageert een verbijsterde N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover.

Geen enkel begrip voor neutraliteitsprincipe bij Ecolo-staatssecretaris

Tijdens de vragenronde maandag in de commissie vernamen de parlementsleden eveneens dat de nota niet werd opgesteld op vraag van de regering. Ze deed dat niet nadat er een interview verscheen met Ihsane Haouach voor The European Forum of Muslim Women, een organisatie die rechtstreeks gelinkt is aan het Moslimbroederschap, waarover het rapport spreekt. “De staatssecretaris had dus niet eens de reflex om deze vrouw eerst te screenen alvorens ze werd aangesteld, ook niet toen ze toch zeer zorgwekkende uitlatingen deed in de krant Le Soir en nu opnieuw niet naar aanleiding van deze nota. Tijdens de zitting  toonde ze eveneens geen enkel begrip voor de bezorgdheden van MR-collega Bacquelaine over het neutraliteitsprincipe. Ze blijft zich duidelijk goed voelen in haar rol van staatsprovocatrice boven staatssecretaris”, zegt De Roover.

Er gaapt een kloof binnen federale regering over neutraliteit van de overheid

Tenslotte stelde De Roover de premier de vraag of er bij de aanwerving van de opvolger van Haouach wél rekening gehouden zou worden met het neutraliteitsprincipe. Dat weigerde de premier te bevestigen. “De Croo durft zelfs niet verzekeren dat de volgende regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen geen hoofddoek zal dragen. Het is duidelijk dat er ook na de kwestie-Haouach een kloof blijft gapen binnen de regering, zelfs tussen de MR en Open VLD over de neutraliteit van de overheid. Maar ik heb goed nieuws voor de premier: het is bijna reces. De regering heeft het nodig.”

Pers krijgt inzage in rapport staatsveiligheid, parlement niet

Ondanks het feit dat de pers toegang had tot de inhoud van het rapport, blijft de informatie achter slot en grendel voor de parlementsleden. Door de confidentialiteit van het document mochten de parlementsleden dit niet inkijken, ook niet tijdens een besloten zitting. Het vervolg van de zitting wordt uitgesteld naar volgende week omdat de premier en de staatssecretaris vroegtijdig moesten vertrekken.