De voorbije recesweken hebben bewezen dat de Kamer onvoldoende alert reageert in crisissituaties. Zo moest de N-VA aandringen om de betrokken commissies bijeen te roepen over de overstromingsramp in Wallonië of de gebeurtenissen in Afghanistan. Die zittingen werden pas wekenlang na datum ingepland.

België laat op zich wachten

“Onze buurlanden zaten razendsnel met de koppen bijeen, en België liet weer op zich wachten. Dat is onaanvaardbaar in een moderne democratie”, reageert Kamerfractievoorzitter Peter De Roover. “Daarom vragen we een dringende reglementswijziging zodat de betrokken commissies binnen de 48 uur moeten samenkomen, reces of niet.”

Overstromingen: N-VA vraagt commissie op 5 augustus, eerste zitting op 1 september

Zo vroeg de N-VA op 5 augustus om de commissie Binnenlandse Zaken samen te roepen over de overstromingsramp in Wallonië. Die vraag kwam er naar aanleiding van de wanhopige berichten over het gebrek aan een gecoördineerde noodaanpak in de getroffen gebieden. De commissie zal uiteindelijk plaatsvinden op 1 september, maar liefst een maand na de initiële vraag.

Intussen kamperen slachtoffers in eigen huis

Op 12 augustus vroeg de N-VA een dringende samenkomst over de toestand in Afghanistan en de evacuatiestrategie van de federale regering. Die zitting vond pas twee weken later plaats. De voorbije weken hebben dus bewezen dat de Kamer niet accuraat werkt tijdens de recesweken. “En ondertussen moeten de slachtoffers van de overstromingen kamperen in hun eigen huis, of erger. Hoe leg je dat uit aan de bevolking?”, voegt Peter De Roover toe.

Daarom dient de Kamerfractie van de N-VA een voorstel in tot reglementswijziging. Meer bepaald van artikel 23, waardoor een commissie samen moet komen binnen de 48 uur na verzoek van één derde van de Kamerleden of binnen de 8 dagen wanneer één vijfde van de Kamerleden die vraag steunt.