Juridische immuniteit asbestindustrie in strijd met rechten van de mens

Door Louis Ide op 13 maart 2014, over deze onderwerpen: Asbest

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) pikt het niet dat asbestslachtoffers geen behoorlijke toegang tot de rechter hebben. “Ook bij ons zal er zo eindelijk een einde komen aan de juridische immuniteit van de asbestindustrie”, onderstreept senator en arts Louis Ide.

Door de zeer lange incubatieperiode van hun ziekte - van tien tot zelfs veertig jaar - kunnen slachtoffers nu vaak niet meer naar de rechtbank stappen. Hun vordering tot vergoeding is al verjaard op het moment dat ze ziek worden. Het Europese arrest is daarom vooral van belang voor dogmatisch ingestelde rechtsstelsels zoals het Belgische, waar aan de hakbijl van de verjaring niet te tornen valt. Zo’n harde benadering is voor het Europees Hof niet geoorloofd. Er moet een meer proportionele benadering komen die rekening houdt met alle omstandigheden.

Dat de slachtoffers al bepaalde vergoedingen hebben ontvangen, in België bijvoorbeeld via het Asbestfonds, doet overigens niets af aan hun recht om hun vordering behandeld te zien voor de rechtbank. 

Ook opmerkelijk: dit arrest blijft niet beperkt tot asbestslachtoffers maar geldt voor alle slachtoffers van verborgen letsel. Daarom diende senator Ide alvast een wetsvoorstel in waar voor alle gevallen van letselschade gewerkt wordt met een korte verjaringstermijn (5 jaar). Die gaat in zodra het slachtoffer weet heeft van het letsel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is