De N-VA-jongeren kwamen op de bestuursverkiezing met de roep om op communautair vlak niet te verslappen. “De laatste jaren was de N-VA te vaak te stil op het communautaire front. We moeten blijven bouwen aan een draagvlak voor meer Vlaamse zelfstandigheid. De communautaire stilstand mag geen communautaire stilte betekenen”, waarschuwt Roggeman. Of het nu gaat over de luchthaven van Zaventem, de vrijhandel met Canada of de RIZIV -nummers van onze jonge artsen: alle cruciale dossiers in dit land zijn communautair geladen. Bovendien toont de opmars van de Waalse communisten dat het in de toekomst alleen nog moeilijker wordt om een federaal beleid te voeren met de Franstaligen.

Interne vernieuwing

Vandaag is Jong N-VA de grootste politieke jongerenpartij van Vlaanderen. Met 3500 leden willen we de komende twee jaren gaan voor een beter bestuur van Vlaanderen en zijn gemeenten. “We moeten de jongeren een kans geven en zo interne vernieuwing toestaan. In elke gemeente zou in 2018 minstens één jongere op een topplaats op de lijst moeten staan”, vindt Roggeman. “Zelf zullen we onze jongeren klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen door inhoudelijke en praktische vormingen. Zo bouwen we verder aan jong talent met sterke en frisse ideeën.”