Volgens VoteWatchEurope en BWC Brussels, die de analyse maakten, dankt Van Overtveldt zijn hoge ranking aan het feit dat hij zeer actief is op wetgevend vlak en een uitzonderlijk hoog aantal parlementaire rapporten achter zijn naam heeft staan. Als Voorzitter van de Begrotingscommissie en coördinator binnen de Commissie Economische en Monetaire zaken kan hij op de grote budgettaire- en economische dossiers wegen. Maar ook op thema’s als klimaat, energie en transport laat hij zijn stem horen. De kennis en ervaring die hij vergaarde als minister van Financiën versterken zijn invloed in het parlement.

Johan Van Overtveldt: “Onverwachte maar aangename verrassing”

Johan Van Overtveldt toont zich in een eerste reactie blij verrast. “Dit nieuws is een onverwachte, maar aangename verrassing. Ik probeer dag in, dag uit het beste van mezelf te geven in het parlement en te wegen op dossiers die van belang zijn voor de burger. Dat is niet altijd eenvoudig in zo’n grote machine, maar ik ben dus blij met de erkenning. Ik focus me op de besteding van de financiële middelen van de EU, op economische keuzes, maar ook op de rol die de EU speelde in de aanpak van de coronacrisis en hoe ze de bijvoorbeeld de energiecrisis aanpakt. Ik zie het als mijn taak om de Europese Commissie bij de les te houden, en dat zal ik met dezelfde toewijding en vastberadenheid blijven doen.”