Johan Van Overtveldt voorgedragen als voorzitter Europese begrotingscommissie

Door Johan Van Overtveldt op 4 juli 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid
Johan Van Overtveldt (c) Iris Walraven (Frons Photography)

De ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR -fractie zal voormalig minister van Financiën en huidig Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt voordragen als voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement. De stemming over de voordracht vindt op woensdag 10 juli plaats in Brussel. 

Als de commissie Begroting de voordracht goedkeurt, kan Van Overtveldt als voorzitter meteen aan de slag op een cruciaal moment in de budgettaire cyclus van de EU. Na de voorbije Europese verkiezingen startten immers de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU.

Belangrijke onderhandelingen

“Het is een eer om voorgedragen te worden als voorzitter van deze belangrijke commissie”, zegt Johan Van Overtveldt. “De volgende maanden worden belangrijk voor de financiering van de EU en de keuzes die gemaakt zullen worden in de richting van bijvoorbeeld investeringen en onderzoek en ontwikkeling. De onderhandelingen over het meerjarenplan met de lidstaten zullen een uitdaging zijn, maar ik denk dat ik de nodige ervaring heb om de besprekingen in de commissie in goede banen te leiden.”

Johan Van Overtveldt zal ook permanent lid zijn van de commissie Economische en monetaire zaken (ECON) en plaatsvervangend lid van de commissie Vervoer en toerisme (TRAN).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is