Johan Van Overtveldt houdt vast aan begrotingsambitie

Door Johan Van Overtveldt op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting
Johan Van Overtveldt

In een interview met Villa Politica naar aanleiding van de begrotingscontrole toonde minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan dat er met de N-VA aan het roer al heel wat veranderingen ten goede zijn gebeurd. "De private jobcreatie is groter dan de vorige jaren, het Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag daalt en de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk daalt", volgens de minister. "Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook de Nationale Bank en het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF. Er verandert dus wel degelijk veel, wat anderen ook mogen beweren." De minister haalde ook aan dat de regering bij de begrotingscontrole er alles aan zou doen om de ambitie van het regeerakkoord - een begroting in evenwicht tegen 2018 - op koers te houden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is