Johan Van Overtveldt hervormt de Nationale Bank

Door Johan Van Overtveldt op 8 november 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Verandering
Pakket antifraudemaatregelen verder uitgebreid

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de Nationale Bank fors hervormen. Het aantal regenten vermindert, er komt een doorlichting van de lonen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen wordt aangepakt. “De terechte discussie van de afgelopen twee weken toont een maatschappelijke behoefte aan om te moderniseren”, zegt minister Van Overtveldt.

Minder mandaten

Het aantal directeurs werd eerder al verminderd van acht naar zes. Nu stelt Johan Van Overtveldt voor om de Regentenraad af te bouwen. De Regentenraad is zowat de raad van bestuur van de Nationale Bank. Nu zetelen daar naast de zes directeurs tien regenten in, dat wil de minister verminderen naar acht regenten. Maar niet alleen het aantal regenten daalt. Het college van censoren verdwijnt en het aantal onderdirecteurs wordt verminderd. De vermindering van het aantal mandaten betekent besparing op de werking van de Nationale Bank.

Doorlichting lonen

Daarnaast komt er een doorlichting van de lonen. De weddes zullen worden vergeleken met die van functies met gelijkaardige verantwoordelijkheden in andere EU-lidstaten. In 2014 werden de lonen van de gouverneur en de directeurs al eens verlaagd. Mogelijk gaan ze na de doorlichting opnieuw naar beneden. De minister waarschuwt wel voor kort-door-de-bocht-vergelijkingen. “Ik zie soms vergelijkingen met Duitsland of Nederland, maar die nationale banken hebben niet hetzelfde takenpakket als de Belgische. We moeten appelen met appelen vergelijken om tot een correct inzicht te komen”, verduidelijkt Johan Van Overtveldt.

Meer vrouwen

Minister Van Overtveldt pakt de gendergelijkheid aan in de regentenraad. Niet alleen streeft hij naar een minimum van een derde vrouwen, zoals de wet voorschrijft voor raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Hij wil ook een onafhankelijke voorzitter voor de regentenraad. Tot nu toe was de gouverneur van de Nationale Bank automatisch voorzitter van die raad. “Dat verandert. We voeren gendergelijkheid in voor die twee functies: als de gouverneur een man is, moet de voorzitter van de regentenraad een vrouw zijn en omgekeerd. Het is logisch dat de Nationale Bank de wettelijk bepaalde verhoudingen voor raden van bestuur respecteert. Deze voorstellen komen daaraan tegemoet”, zegt minister Van Overtveldt.

Beluister hier Johan Van Overtveldt over zijn hervorming in De Ochtend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is