Jeugdsector helpt anderstalige kinderen integreren

Door Miranda Van Eetvelde op 31 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering, Minderjarigen
3 kinderen op kamp

De jeugdsector draagt met allerlei initiatieven bij aan de Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering en integratie van anderstalige nieuwkomers. Met name in Mechelen richtten enkele jeugdverenigingen hun werking specifiek op kinderen uit OKAN-klassen (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers). Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde juicht de inspanningen toe: “Als de jeugdsector zijn steentje kan bijdragen om inburgering en integratie te bevorderen, is dat een goede zaak.”

Iedereen mee op kamp

De zomer is traditioneel het jaargetijde waarin jeugdverenigingen en jongeren-vzw’s kampen organiseren. Om de drempel voor nieuwkomers te verlagen ging de Mechelse Chirogroep Muizen op zoek naar anderstalige nieuwkomers in OKAN-klassen. Met resultaat: deze zomer gaan vier niet-begeleide minderjarigen mee op kamp.

Integratie via taal

Maar ook andere jeugdorganisaties stemmen een deel van hun werking af op anderstalige kinderen en jongeren. Tumult vzw organiseert kampen en animatorcursussen. Stampmedia biedt workshops op maat aan. Het doel is telkens hetzelfde: taalgewenning via activiteiten, vanuit de overtuiging dat die de integratie bevorderen.

Bruggen bouwen

Miranda Van Eetvelde is tevreden met de inspanningen binnen de jeugdsector: “Er zijn vanuit verschillende hoeken van de jeugdsector initiatieven aan de gang. Dat valt alleen maar toe te juichen. Al moeten we ook niet naïef zijn: de jeugdsector kan dit niet alleen oplossen. Maar het kan wel versterkend werken en mee bruggen helpen bouwen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is