Sinds het begin van de coronacrisis gaf de Vlaamse Regering al zo’n 3,5 miljard euro uit aan ondersteuningsmaatregelen. Ruim 1,8 miljard ging naar Vlaamse ondernemingen in de vorm van premies en beschermingsmechanismen. Die waren erop gericht om de liquiditeit van de Vlaamse bedrijven op peil te houden, zodat ze aan hun betalingsverplichtingen konden blijven voldoen.

Van bescherming naar solvabiliteit

Nu loodsen Jan Jambon en zijn Vlaamse Regering de bedrijven naar een volgende fase. De focus verschuift van bescherming naar de versterking van de solvabiliteit van de ondernemingen. Minister-president Jambon trekt zich daarbij op aan signalen uit het bedrijfsleven. “Het is hoopgevend dat onze Vlaamse bedrijven de tweede lockdown veel beter doorstaan hebben dan de eerste. Dat blijkt onder meer uit het beperkte aantal bedrijven dat in het najaar aan de banken uitstel van betaling van hun investeringskredieten vroeg.”

1 miljard euro klaar voor kapitaalparticipaties en leningen

Enerzijds werkt de Vlaamse overheid in de nieuwe fase met kapitaalinjecties, leningen. Ze voorziet daarvoor nog eens één miljard euro.

Coronaleningen voor 500 miljoen euro

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen een achtergestelde lening krijgen van 25.000 tot 2,8 miljoen euro bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Er werden al zo’n 400 coronaleningen goedgekeurd, momenteel is er nog 330 miljoen euro beschikbaar.

Welvaartsfonds van 500 miljoen euro

Een welvaartsfonds investeert via kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen voor toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Het gaat om een mix van publiek en privaat kapitaal. De opstart is voorzien voor het tweede kwartaal van 2021.

Win-winlening en vriendenaandeel

De win-winlening wordt uitgebreid. In ruil voor een belastingkrediet en een beperkte kapitaalsbescherming kunnen particulieren tot 75.000 euro lenen aan een bevriende ondernemer. Bedrijven kunnen maximaal 300.000 euro lenen via de win-winlening. Familie en vrienden worden daarnaast aangemoedigd om aandelen in kmo’s te verwerven via het vriendenaandeel. De vriendenaandeelhouder kan tot 75.000 euro injecteren en vennootschappen kunnen op die manier tot 300.000 euro ophalen.

Handelshuurlening

Via een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder kan die laatste minstens één maand huur kwijtschelden. De Vlaamse overheid kan tot vier maanden huur voorschieten met een maximumbedrag van 60.000 euro.

1,5 miljard euro aan waarborgcapaciteit

Om de kredietwaardigheid van ondernemingen te verhogen en dus het risico voor banken te verkleinen, verstrekt de PMV waarborgen aan ondernemingen. De waarborgcapaciteit wordt opgetrokken met 1,5 miljard euro. De waarborg dient als hefboom voor kapitaalverstrekking door banken aan bedrijven.

Gezond financieel beleid

Anders dan in de eerste fase, gaat het in deze solvabiliteitsfase om geld dat na verloop van tijd in principe wordt terugbetaald, benadrukt Jan Jambon. “De Vlaamse Regering voert op die manier een economisch en financieel gezond beleid. Het opzet is om het eigen vermogen van onze Vlaamse ondernemingen tijdelijk te versterken en hen zo te ondersteunen om opnieuw door te starten en uit de crisis te groeien, zonder de Vlaamse begroting extra te belasten.”