Sinds 2019 is de Abattoir van Anderlecht de laatste plaats in het land waar er nog onverdoofd geslacht wordt. Uit de cijfers die Van Achter opvroeg blijkt dat het overgrote deel van de slachtingen in de Abattoir zonder verdoving gebeurt. Zo werd in 2020 de helft van de in totaal 16.000 runderen onverdoofd geslacht. Bij de kalveren, schapen en geiten loopt dat cijfer zelfs verder op tot respectievelijk 9 op de 10 kalveren en 7 op de 10 schapen en geiten. Dat vertaalt zich in bijna 5.000 kalveren en 18.000 geiten en schapen die zonder voorafgaande bedwelming worden geslacht.  

Wrede manier van slachten

Toch lijkt de Brusselse regering geen einde te willen stellen aan deze praktijk. De bevoegde minister Bernard Clerfayt zegt dat het niet lukt om binnen de regering tot een consensus te komen. Cieltje Van Achter verwijst naar het voorstel van ordonnantie dat de N-VA reeds in 2017 indiende en roept het parlement op om zelf het nodige te doen. “Zonder een expliciet verbod worden er massaal veel dieren op een wrede manier geslacht. Maar dat deert de groenen en de socialisten blijkbaar niet. PS, Ecolo en Vooruit verzetten zich nu al jaren tegen een Brussels verbod op onverdoofd slachten en gaan elke discussie hierover uit de weg.”