Innovatief investeren in welzijn dankzij Sociale Impact Obligaties

Door Lorin Parys op 22 februari 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Welzijn, Preventie, Jeugd
Lorin Parys

Een beperkt overheidsbudget en groeiende maatschappelijke noden maken nieuwe oplossingen noodzakelijk. Daarom wil de N-VA ook in Vlaanderen Sociale Impact Obligaties (SIO’s) introduceren. “Concreet gaat het om privéfondsen die de overheid aantrekt om innovatieve sociale projecten op de rails te zetten,” zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. “Zo maakt die nieuwe vorm van financiering het onder meer mogelijk om met privémiddelen kindermishandeling te bestrijden of recidive bij jonge delinquenten te verminderen.”

Sociale Impact Obligaties bestaan al in het buitenland, al zijn ze ook daar relatief nieuw. Wereldwijd zijn er vandaag een veertigtal uitgegeven. Een SIO is een contract tussen de publieke sector en verstrekkers van privékapitaal die willen investeren in een maatschappelijk innovatief project dat een welbepaalde doelgroep ten goede komt. “Enkel wanneer dat project een vooraf afgesproken en meetbare doelstelling haalt, betaalt de overheid de maatschappelijke investeerders terug met een beperkte rente”, verduidelijkt Parys.

Voor sociale projecten zit de winst erin dat nieuw kapitaal wordt aangetrokken dat hen in staat stelt om te experimenteren. Voor de overheid is het voordeel dat ze enkel betaalt wanneer een project bewezen resultaten oplevert, waarbij ze ook vaak toekomstige kosten uitspaart. Voor de investeerder zit de winst in het feit dat hij of zij investeert in maatschappelijk relevante projecten en daarbij een beperkt rendement kan halen.

Mogelijke toepassingen

Domo (Door Ondersteuning Mee Opvoeden), een vrijwilligersorganisatie die kwetsbare ouders en kinderen ondersteunt, toonde al interesse in SIO’s. Meer concreet denkt Domo dat de uitgifte ervan kan helpen om actief te worden in elke Vlaamse centrumstad (zie: www.domovlaanderen.be). Vandaag moet Domo het zien te rooien met een beperkte jaarlijkse Vlaamse overheidssubsidie voor een werking in drie steden.

Een andere mogelijke toepassing voor SIO’s in Vlaanderen is de financiering van de uitrol van multisysteemtherapie (MST) bij minderjarige delinquenten. Die therapie heeft tot doel recidive te verminderen. Ze wordt vandaag op regionale schaal met succes toegepast in Mechelen door Jeugdzorg Emmaüs. Een SIO zou het mogelijk maken om de Mechelse MST-aanpak over heel Vlaanderen uit te rollen. “Een win-win voor alle betrokken partijen”, onderstreept Parys. “Als de afgesproken doelcijfers voor het terugdringen van recidive worden gehaald, krijgen de privé-investeerders hun inleg terug met een vooraf afgesproken rente. De winst voor de overheid zit in het aantal vermeden uithuisplaatsingen. Die hebben een enorme maatschappelijke kost, maar ook een financiële kost die een veelvoud is van wat de overheid aan de investeerders moet uitbetalen.”

De integrale tekst van de conceptnota over Sociale Impact Obligaties die Lorin Parys in het Vlaams Parlement indiende, vind je op www.lorinparys.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is