Hoog tijd om te hervormen

Door N-VA op 5 september 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2014, N-VA
Hoog tijd om te hervormen

Met de lopende federale regeringsonderhandelingen schrijft de N-VA in meer dan één opzicht geschiedenis. Het is van 1988 geleden dat er nog eens een federale regering was waar de PS geen deel van uitmaakte. Die historische kans om zonder de PS te regeren, willen wij met beide handen aangrijpen.

De Zweedse coalitie waar de N-VA aan werkt, is een verwijzing naar de Zweedse vlag. Daarin wordt ons eigen Vlaams-nationale geel gecombineerd met het blauw van de liberalen en het kruis van de christendemocraten. Die combinatie is onuitgegeven in de Belgische politiek. Maar vooral biedt ze een unieke kans om eindelijk de broodnodige sociaal-economische hervormingen door te voeren waar Vlaanderen al zo lang om vraagt. We moeten dringend werk maken van een slankere en efficiëntere overheid, de Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht van onze ondernemingen versterken om meer jobs te creëren en de koopkracht van onze gezinnen op peil houden. Alleen zo kunnen we onze welvaart en welzijn behouden en veiligstellen voor de toekomst.

De uitdaging op federaal niveau is echter zeer groot. We mogen onszelf dan ook geen illusies maken en de mensen zand in de ogen strooien. We staan voor de zwaarste saneringsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar we zijn ervan overtuigd dat we die immense inspanning tot een goed einde kunnen brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is