Begroting op koers

De regering moest dit jaar bijna 1 miljard euro vinden om het begrotingstekort te beperken tot 2,5 procent, zoals afgesproken met Europa. Die belofte komt minister van Financiën Van Overtveldt na. Het geld wordt nagenoeg volledig gehaald uit besparingen op het overheidsapparaat.

Omdat de begrotingsjaren 2017 en 2018 zich als een moeilijke oefening aandienen, drong de N-VA erop aan om daar in deze begroting al rekening mee te houden. Daarom staan er ook voor 1 miljard structurele hervormingen ingeschreven.

Koopkracht stijgt

De meest zichtbare verandering voor de burger is dat de lage en middeninkomens er vanaf 2016 netto 100 euro extra koopkracht per maand bijkrijgen. In de daaropvolgende jaren zal die extra koopkracht voelbaar zijn voor àlle werknemers. Deze regering blijft werken dus belonen.

Daarnaast besteedt de regering ruim 1 miljard aan de laagste uitkeringen en pensioenen via de welvaartsenveloppe.

Er komt bovendien een opmerkelijke verschuiving van de belastingen. Die taxshift zal tegen 2020 ongeveer 8 miljard euro bedragen. Een gelijke verdeling tussen koopkracht en competitiviteit is daarbij het motto.

Taxshift wordt taxcut

De inkomsten worden volledig geïnvesteerd in lastenverlagingen. Omdat de lasten méér dalen dan de inkomsten stijgen, komt die taxshift in de praktijk neer op een taxcut.

De regering verschuift de belastingen onder meer naar vervuilende en ongezonde producten. Naast een accijnsverhoging van diesel, tabak en alcohol, komt er voor het eerst ook een gezondheidstaks, die onder meer drankjes met veel suiker zwaarder belast. De roerende voorheffing op dividenden gaat van 25 naar 27 procent. De opbrengst zal worden gebruikt om kmo-investeringen fiscaal te stimuleren. Aan de spaarboekjes wordt absoluut niet geraakt.

Voor wie zijn aandelen na minder dan zes maanden weer verkoopt, komt er een speculatietaks. Een kaaimantaks gaat belastingontduiking via buitenlandse constructies tegen. Omdat de verlaagde btw op elektriciteit, ingevoerd door de regering-Di Rupo, een gat van een half miljard euro sloeg in de begroting, komt die btw weer op het normale peil van 21 procent. Dat vinden ook de OESO en het IMF nodig.

Het hoger nettoloon levert echter een voordeel op dat groter is dan de extra btw en accijnzen.

Loonhandicap volledig weggewerkt

Met de inkomsten die de taxshift genereert, heeft de regering de ongeziene ambitie om de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken. De werkgeversbijdrage zakt met onmiddellijke ingang van 33 naar 25 procent. De regering maakt ook 430 miljoen euro vrij voor de economische groei van kmo’s.

Onderzoek en ontwikkeling, een bijzondere economische troef voor ons land, wordt goedkoper, net als nacht- en ploegenarbeid.

Meer economische groei, meer jobs

Al deze maatregelen – die bovenop de al eerder besliste indexsprong en 900 miljoen aan lastenverlagingen komen – zullen onze bedrijven toelaten om de concurrentie met buitenlandse ondernemingen beter aan te gaan. Dat moet resulteren in meer jobs, economische groei en een gevoelige verhoging van de koopkracht.

Minister van Financiën Van Overtveldt is dan ook een tevreden man met deze ambitieuze begroting en ongeziene taxshift: “De N-VA beloofde verandering om de toekomst en de welvaart van de mensen veilig te stellen. De knopen die wij binnen deze regering hebben doorgehakt, brengen dit land in gezond financieel en economisch vaarwater. De Motor van Vooruitgang kan hierdoor definitief aanslaan!”

Slankere overheid

Tot slot moet de overheid afslanken. “Één van de belangrijkste beslissingen die de regering vannacht genomen heeft, gaat over het zogenoemde redesign van de overheidsinstellingen. Door slimme investeringen, vooral op het vlak van ICT en nieuwe technologie, gaan we onze overheid klaarmaken voor de 21ste eeuw. Dat zal de komende jaren een besparing van bijna een miljard opleveren”, stelt vicepremier Jan Jambon. “We gaan de overheid dus eindelijk kunnen ontvetten, en alleen dat al maakt dit akkoord inderdaad historisch. De N-VA hield woord.”