Het Brusselse schip vaart zonder kompas

Door Cieltje Van Achter op 7 oktober 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Cieltje Van Achter

Het Brussels regeerakkoord heeft geen enkele financiële onderbouwing. Tot die vaststelling komt Cieltje Van Achter bij het aanhoren van de antwoorden op vragen over het akkoord in het Brussel Parlement. Het gat in de begroting van Net Brussel “zal in kader van de begrotingsbesprekingen worden bekeken”. De kosten voor het gratis Openbaar vervoer voor -25-jarigen en 65-plussers “worden nog onderzocht”. 

Half miljard euro

Bovenop deze zorgwekkende feiten, vernam de N-VA maandag dat de Brusselse regering op zoek is naar een half miljard euro om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen voor 2020 en dat de hete hangijzers, namelijk de budgettering van mobiliteit en huisvesting, pas in de lente zullen worden aangepakt. 

Verlanglijstje

Voor de niet-specialisten, het gaat hier niet over een klein bedrag: ongeveer 10 procent van de gewestelijke begroting moet dus nog gevonden worden voor 2020. Bovendien, het Brussels regeerakkoord stoelt blijkbaar op geen enkele financiële onderbouwing. Het bevat een verlanglijstje zonder de budgettaire impact te kennen. Het Brusselse schip vaart dus zonder kompas.

Geen schoonheidsprijs

De zoektocht naar 500 miljoen euro is trouwens niet de enige uitdaging voor de overheidsfinanciën van dit Gewest. Zo hield de Regering voor 2019 460 miljoen euro uit de begroting aan zogenaamde ‘strategische investeringen met een economische meerwaarde’.  Binnen dit bedrag wordt er echter 162 miljoen euro voorzien voor ‘onderhoud van de tunnels’, wat men bezwaarlijk een ‘strategische investering’ kan noemen. “Het onderhouden van het patrimonium vormt een van de kerntaken van een overheid. De vraag is dan ook of de Europese Commissie dergelijke handelswijze niet zal afkeuren. Deze manier van werken verdient geen enkele schoonheidsprijs”, besluit Cieltje Van Achter. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is