Zorgen over verdwijnen afdeling Jeugd

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is druk in de weer geweest met de hervorming van zijn structuren. Het wilde zijn werking optimaliseren door meer nadruk te leggen op kennisontwikkeling en digitalisering en door meer gebruik te maken van een geïntegreerde aanpak. Dat had als gevolg dat verschillende aparte afdelingen binnen het departement geïntegreerd werden in één overkoepelende structuur. Hierdoor verdween de afdeling Jeugd als aparte afdeling. Een evolutie die bij de jeugdsector tot veel onrust en zorgen leidde.


Maatregelen om geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid te garanderen

“Logische bekommernissen op dat moment”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan de minister blijkt echter dat er ondertussen al heel wat maatregelen genomen zijn om een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid te voeren: 

  1.  Een sectoraal netwerk Jeugd, met een duidelijk takenpakket en mandaat, zag het licht. Dit netwerk moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een integrale aanpak voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid is. 
  2.  Binnen dat sectoraal netwerk Jeugd zal de plaats van kinderen en jongeren in de missie en visie van het departement verder besproken worden. 
  3.  De reflectiegroepen ‘lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid’ en ‘Vlaams Jeugdbeleid’ kwamen op regelmatige basis samen. Er werd tevens afgesproken om dit in de toekomst structureel verder te zetten.
  4.  De jeugdsector zal, net zoals in het verleden, ook in de toekomst nauw betrokken worden bij de uitvoering van de hervorming. 

“Met deze maatregelen komt het departement tegemoet aan de bezorgdheden van de jeugdsector”, zegt Miranda Van Eetvelde. “Het is nu zaak om op dit elan verder te gaan. Zo kan de hervorming van het departement verder uitgevoerd worden, maar dan gebaseerd op een integrale aanpak voor kinderen en jongeren.”