Hervorming versterkt secundair onderwijs

Hervorming versterkt secundair onderwijs

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de verdere concrete uitwerking van het Masterplan Secundair Onderwijs uit 2013, dat het onderwijs in Vlaanderen wil versterken, en de goedgekeurde conceptnota’s van mei 2016. “We kiezen voor een structuur die helder is voor leerkrachten, ouders en leerlingen, voor minder studierichtingen, en voor studierichtingen die de leerlingen een duidelijke toekomst geven”, zegt Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist Koen Daniëls. “Gelijke onderwijskansen staan hoog in het vaandel, maar er komt geen nivellering naar gelijke onderwijsuitkomsten. Daarbij blijven aso, tso, bso en kso bestaan. De overheid laat de individuele scholen de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze zich organiseren en welke studierichtingen ze aanbieden. De leerling kiest in het tweede jaar een basisoptie, waarbij de individuele scholen ook zelf kiezen welke basisopties ze aanbieden.”

In Vlaanderen zijn onze hersencellen de belangrijkste grondstof. Volgens de PISA- en andere ranglijsten staat het Vlaamse onderwijs aan de Europese en zelfs wereldtop. Wij mogen echter niet zelfgenoegzaam zijn: we willen dat dit zo blijft en willen nog beter worden. In het Masterplan van 2013 en de conceptnota’s van mei 2016 werd daarom ingezet op gerichte specifieke maatregelen, zoals het aanpakken van de wildgroei aan studierichtingen en een betere afstemming van die studierichtingen op de arbeidsmarkt én op het hoger onderwijs.

Geen uitstel studiekeuze

“Er komt geen uitstel van de studiekeuze”, benadrukt Daniëls. “Leerlingen met sterk verschillende capaciteiten, noden en interesses te lang samen willen houden, is niet enkel onhaalbaar voor leerkrachten, maar ook leerlingen voelen zich niet op hun plaats. Het is dus in niemands belang. Deze hervorming zet vooral in op een eerlijke en duidelijke oriëntatie door middel van een getrapte studiekeuze vanaf het tweede jaar. Dat biedt een perspectief aan elke leerling op basis van zijn capaciteiten en verworvenheden. Sterke leerlingen worden aangemoedigd het nog beter te doen, zwakkere leerlingen worden bijgespijkerd.”

Matrix voor rationeler studieaanbod

Er is nu ook een matrix voor alle studierichtingen in de tweede en derde graad. Acht domeinen die deze regering al voorstelde, worden daarin ook behouden. ‘Taal en Cultuur’ wordt toegevoegd en ‘Bouw’ wordt ondergebracht bij STEM. “Die matrix is een onmiskenbare schakel naar een rationeler en beter studieaanbod”, licht Daniëls toe. “Zij maakt duidelijk welke richtingen gericht zijn op doorstroom naar het hoger onderwijs, welke arbeidsmarktgericht zijn en welke richtingen een dubbele finaliteit hebben. Aso-studierichtingen die op alle opleidingen in het hoger onderwijs voorbereiden, worden domeinoverschrijdend.”

Behoud wat goed is, stuur bij waar nodig

Het onderwijs zoals we dat in Vlaanderen kennen, gaat daarmee zeker niet op de schop. “Ook aso-, tso-, bso- en kso-scholen blijven bestaan”, merkt Daniëls op. “Wij geven vertrouwen aan de scholen: zij blijven baas over hoe ze zich organiseren en welke richtingen ze aanbieden.”

“Deze beslissing behoudt wat goed is en stuurt bij waar nodig. En laat dat nu net de kracht van verandering zijn. Enkel op die manier kunnen we het Vlaamse onderwijs aan de top houden voor elke leerling in elke studierichting”, besluit Daniëls.

onderwijs
onderwijs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is