Hervorming mobiliteitsbeleid zet de reiziger centraal

Door Ben Weyts op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, Verandering
Hervorming mobiliteitsbeleid zet de reiziger centraal

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering een ingrijpende hervorming van het mobiliteitsbeleid goed. Dat wordt zowel meer globaal als meer lokaal: er komt een overkoepelende mobiliteitsvisie voor Vlaanderen. En de lokale besturen krijgen de ruimte om het mobiliteitsbeleid mee aan te sturen. Daarnaast wordt het begrip basismobiliteit vervangen door basisbereikbaarheid. “We leggen de focus voortaan op de reiziger, en dus op de reële vraag in plaats van op het blinde aanbod”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Meer globaal

Vandaag zijn alle mobiliteitsspelers van de Vlaamse overheid bezig met een eigen mobiliteitsvisie. Het ontbreekt aan een neutraler helikopterzicht dat oog heeft voor alle vervoersmodi. Minister Weyts wil het ontwikkelen van één heldere visie centraliseren bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, zodat er een globaal mobiliteitsbeleid komt dat alle vervoersmodi op elkaar afstemt. De verschillende vervoersmodi mogen niet langer elkaars concurrent zijn, maar moeten elkaar aanvullen en slim op elkaar inspelen.

Meer lokaal

Daarnaast hebben lokale besturen op dit moment amper mogelijkheden om het openbaar vervoer mee aan te sturen. Een gemiste kans, want steden en gemeenten hebben heel wat kennis en kunde over de lokale vervoersvragen en -klachten. Weyts wil die expertise benutten en het openbaar vervoer meer van onderuit opbouwen, zodat de lokale besturen de ruimte hebben om het mobiliteitsbeleid aan te sturen.

Basisbereikbaarheid

Sinds 2001 is het decreet Basismobiliteit het kompas voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Het systeem van Basismobiliteit vertrekt van een focus op het aanbod: elke Vlaming moet op maximaal 750 meter van zijn of haar voordeur een bushalte kunnen vinden. Of die Vlaming daar nu nood aan had of niet. Weyts wil voortaan de reiziger centraal zetten en zorgen voor het juiste voertuig met de juiste capaciteit op de juiste plaats. Er komt dus een omschakeling naar een vraaggestuurd beleid. Er komen proefprojecten om het nieuwe beleid rond Basisbereikbaarheid te verfijnen op het terrein. Concreet zal het systeem worden uitgetest in en rond Aalst, Mechelen en Oostende-Westhoek.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is