De discussie over de accijnshervorming begon eerder vandaag al met een debat met staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand die weigerde om de berekeningen van de begrotingsimpact van de hervorming te delen met het parlement. In de media had ze verklaard dat die zowaar een positieve impact zou hebben, wat bij zowel oppositie als meerderheid de nodige wenkbrauwen deed fronsen.

Wringen met basislogica

“De begroting gaat er op vooruit, én de burgers zullen minder betalen voor hun energiefactuur als je Vivaldi mag geloven. Dit wringt toch met een zekere basislogica. Het is het een of het ander”, aldus De Roover. “Het feit dat staatssecretaris Bertrand manifest weigert om haar becijferingen wereldkundig te maken toont aan dat hier sprake is van hoogst creatieve boekhoudkunde. Zo blijven niet alleen wij in het ongewisse, maar ook de burger en de bedrijven. Zij weten niet waar ze aan toe zijn.”

Regering rekent zich rijk

De Roover geeft toe dat er verdienstelijke elementen in het wetsontwerp zitten, maar geeft aan dat de regering zich rijk rekent met een hoop zaken die niets met de hervorming van de energiefactuur te maken hebben.

961 miljoen euro extra tekort

Als we daarnaast naar de hervorming van de energiefiscaliteit op zich bekijken, stellen we vast dat de fiscus 1,5 miljard euro minder inkomsten zal hebben als gevolg van de btw-verlaging en 544 miljoen euro meer inkomsten als gevolg van de accijnsverhoging. Dat betekent een bijkomend structureel tekort van 961 miljoen euro bij de huidige energieprijzen per jaar, bij een federaal begrotingstekort die dit jaar al 24 miljard euro bedroeg.

Burger betaalt twee keer

De Roover besluit: “De hervorming van de energiefiscaliteit is gebaseerd op cijfers die niemand mag zien. Bovendien is de regering niet eerlijk over de factuur die ze de burger twee keer laat betalen, een keer met een hogere accijns op zijn factuur en een tweede keer via de staatschuld die terugbetaald moet worden. Dat verklaart natuurlijk de weigering om enige transparantie te geven.”