Herstelplan federale regering hervormt niet

Door Sander Loones op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Staatsschuld, Europese Commissie, Coronacrisis
Begroting, geld en rekenmachine

De Europese Commissie valideert woensdag de verzamelde herstelplannen van de verschillende overheden in dit land. Een belangrijke stap die de finale en beslissende goedkeuring door de Europese Ecofin Raad in juli mogelijk maakt. “Het is goed dat de blik op economisch herstel staat”, reageert Kamerlid Sander Loones. “Maar mag ik eraan herinneren dat België eigenlijk 12 miljard euro had moeten krijgen, niet de 5,9 miljard waar we het uiteindelijk mee moeten doen?”

Onder paars-groen stijgt de Belgische bijdrage aan de EU fors. We betalen meer dan ooit aan Europa en daar komt nog bovenop dat België voor miljarden mee garant komt te staan voor het NextGeneration EU coronaplan. Krijgen we daarvoor wel genoeg terug? Die vraag wordt des te prangender. “En het antwoord is neen”, reageert Kamerlid Loones.

Stevig prijskaartje voor Vlaamse belastingbetaler

De Nationale bank becijferde dat Europese landen gemiddeld 2,3 procent van hun Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp aan Europese coronasteun krijgen. België moet het stellen met slechts 1,2 procent. “We hadden dus eigenlijk dubbel zoveel moeten krijgen, niet 5,9 maar 12 miljard. Maar premier De Croo ging te snel mee in het Europees compromis, waardoor we nu onderbedeeld worden. De paars-groene eurofilie komt met een stevig prijskaartje voor de Vlaamse belastingbetaler”, zegt Sander Loones

Vlaanderen heeft huiswerk af

Het werk is bovendien nog niet af. In dit land zit de bevoegdheidsverdeling vandaag als volgt: vooral de deelstaten hebben investeringsbevoegdheden, de federale overheid moet dan weer vooral zorgen voor hervormingen om bijvoorbeeld mensen meer en langer aan het werk te houden zodat de economische motor aanslaat en uitgaven onder controle komen. “Vlaanderen heeft ondertussen zijn huiswerk al klaar. Met de Europese centen gaat het stevig investeren. 163 van de 180 relanceprojecten zijn al opgestart. Bovendien legt Vlaanderen daar nog eigen regionale begrotingsmiddelen bovenop. Hoe het staat met de hervormingsagenda van de federale regering, dat is heel wat minder duidelijk.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is