Onder paars-groen stijgt de Belgische bijdrage aan de EU fors. We betalen meer dan ooit aan Europa en daar komt nog bovenop dat België voor miljarden mee garant komt te staan voor het NextGeneration EU coronaplan. Krijgen we daarvoor wel genoeg terug? Die vraag wordt des te prangender. “En het antwoord is neen”, reageert Kamerlid Loones.

Stevig prijskaartje voor Vlaamse belastingbetaler

De Nationale bank becijferde dat Europese landen gemiddeld 2,3 procent van hun bbp aan Europese coronasteun krijgen. België moet het stellen met slechts 1,2 procent. “We hadden dus eigenlijk dubbel zoveel moeten krijgen, niet 5,9 maar 12 miljard. Maar premier De Croo ging te snel mee in het Europees compromis, waardoor we nu onderbedeeld worden. De paars-groene eurofilie komt met een stevig prijskaartje voor de Vlaamse belastingbetaler”, zegt Sander Loones.

Vlaanderen heeft huiswerk af

Het werk is bovendien nog niet af. In dit land zit de bevoegdheidsverdeling vandaag als volgt: vooral de deelstaten hebben investeringsbevoegdheden, de federale overheid moet dan weer vooral zorgen voor hervormingen om bijvoorbeeld mensen meer en langer aan het werk te houden zodat de economische motor aanslaat en uitgaven onder controle komen. “Vlaanderen heeft ondertussen zijn huiswerk al klaar. Met de Europese centen gaat het stevig investeren. 163 van de 180 relanceprojecten zijn al opgestart. Bovendien legt Vlaanderen daar nog eigen regionale begrotingsmiddelen bovenop. Hoe het staat met de hervormingsagenda van de federale regering, dat is heel wat minder duidelijk.”