Bij de tijdelijke schorsing van de wet had het Hof bevestigd wat de N-VA de regering-De Croo heeft proberen duidelijk maken: namelijk dat dit verdrag het resultaat is van pure chantage door een crimineel regime. Het Hof beargumenteerde namelijk dat Assadollah Assadi in dit land veroordeeld werd voor het plegen van een terroristisch misdrijf en dat hem uitleveren aan zijn opdrachtgevers een gevaar vormt voor zijn slachtoffers. Ook liet het Hof er geen twijfel over bestaan dat Assadi zo zijn straf ontloopt.

De Roover: “Na dergelijk straffe bewoordingen bij de schorsing leek ons de vernietiging van deze wet een evidentie, maar tot onze verbazing geeft het Grondwettelijk Hof nu toch groen licht. Uiteraard moet de uitspraak gerespecteerd worden, in alle onderdelen, ook waar een procedure voor eerste aanleg noodzakelijk wordt genoemd bij overlevering. Echter dat de wet niet als ongrondwettelijk wordt vernietigt, betekent uiteraard niet dat het politiek of moreel aanvaardbaar zou zijn om een veroordeelde terrorist in vrijheid te stellen, onder meer omdat daardoor het lot van landgenoten in de toekomst bijkomend in gevaar brengt.”