Groen licht voor maatregelen tegen schijnerkenning van kinderen

Door Goedele Uyttersprot op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Justitie, Verandering
Goedele Uytersprot

Het wetsontwerp waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de frauduleuze erkenning van kinderen een halt willen toeroepen, is nu ook door de Kamer goedgekeurd. “De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk in het belang van het kind”, verklaart Kamerlid Goedele Uyttersprot. “We moeten vermijden dat de meest kwetsbaren van de samenleving worden misbruikt, met als enig doel om een verblijfsvergunning te bekomen of op een illegale manier allerlei uitkeringen op te strijken.”

Na de schijnhuwelijken en -samenwoonsten doet zich sinds enkele jaren ook een ander fenomeen voor: de schijnerkenning van kinderen. Daarbij zoekt een moeder die hier illegaal verblijft bijvoorbeeld een man met de Belgische nationaliteit die tegen betaling haar kind of kinderen wil erkennen als vader. Op die manier kunnen zij niet uitgewezen worden. Of een asielzoeker erkent het kind van een Belg en helpt zichzelf zo aan een verblijfsvergunning.

Zoals de praktijk uitwijst, zijn de fraudeurs heel inventief en gaan ze niets uit de weg. “Er zijn gevallen bekend waarbij één man in verschillende gemeenten tot achttien kinderen heeft erkend, zonder dat hij ook maar enige band heeft met de moeders en hun kinderen. Het valt zelfs voor dat kinderen worden verwekt, louter om een verblijfsregeling te krijgen”, aldus Uyttersprot. “Voor die schijnvaders gaat het enkel om de papieren. Het kind in kwestie wordt opgezadeld met een vader die er nooit is. Of die meer zorgen veroorzaakt dan dat hij zorgen geeft. Dat is ontoelaatbaar!”

Grondig onderzoek voeren

Om zulke schrijnende situaties tegen te gaan, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand in geval van twijfel voortaan de erkenning uitstellen of weigeren. “Om frauduleuze erkenningen tegen te gaan, is een grondig onderzoek nodig, wat in deze materie beter door de ambtenaar van de burgerlijke stand gebeurt”, legt Uyttersprot uit. “Belangrijk daarbij is dat de Dienst Vreemdelingenzaken op  de hoogte wordt gehouden van dat onderzoek, zodat zij het nodige kunnen doen en de gezinshereniging weigeren of het verblijfsrecht intrekken.”

Ook 'shoppen' bij verschillende gemeenten of notarissen is niet langer mogelijk. Een erkenning kan enkel nog worden aangevraagd in de geboorteplaats van het kind of bij de gemeente waar de erkenner, het kind of de persoon die de voorafgaande toestemming moet geven is ingeschreven. Erkenningen vanuit het buitenland, bij consulaten en ambassades, kunnen enkel als de aanvrager Belg is en binnen het werkgebied van de betrokken consulaire post woont.

Enkel misbruiken aanpakken

“Het ontwerp viseert enkel frauduleuze erkenningen om het misbruik eruit te halen”, benadrukt Uyttersprot. Ouders die kunnen aantonen dat ze een sociale en/of biologische band hebben met hun kind hebben niks te vrezen. Wanneer er geen verblijfsvergunning mee gemoeid is, is er evenmin een probleem.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is