West-Vlaanderen benadeeld

Een concrete vraag die ondersteund wordt door 25.000 handtekeningen kan op de agenda van de bevoegde Kamercommissie verschijnen, waarna de indieners worden gehoord. Hoewel de concrete vraag over een federale bevoegdheid moet handelen, moeten de handtekeningen toch uit de drie gewesten komen. “Een federaal probleem in West-Vlaanderen of Luxemburg is dus zwaar benadeeld tegenover een federaal probleem in de regio rond Brussel, waar men makkelijker aan de gewestverdeling kan voldoen. Nochtans zou dat geen criterium mogen zijn, wel de bevoegdheid”, zegt Degroote.

Grondwettelijk recht aantasten

Daarnaast is het ook belangrijk om aan te stippen dat het petitierecht al in de Grondwet opgenomen is. Omdat de verwoording zo onduidelijk is, kan verwarring ontstaan. “We moeten zorgen dat we het grondwettelijke recht niet eerder aantasten dan bevorderen door dit wetsvoorstel goed te keuren. Het is een goed idee dat burgers een onderwerp op de politieke agenda kunnen krijgen, maar de uitwerking laat te wensen over”, vervolgt Degroote, die een behandeling in tweede lezing van het wetsvoorstel en een analyse van de juridische dienst van de Kamer vraagt.