Grensoverschrijdend gedrag: naar een aanpak voor alle beleidsdomeinen

Coach en team

De N-VA steunt het voorstel om een ad-hoccommissie op te richten naar aanleiding van de recente getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judowereld. “De beleidsdomeinen Jeugd, Sport en Cultuur zitten al in één commissie”, verklaart Vlaams Parlementslid Peter Wouters. “Maar via een commissie ad hoc kunnen we veel breder gaan en ook de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs bij het debat betrekken, waar diezelfde problematiek uiteraard ook speelt.”

“In zo’n commissie kunnen de experts van alle partijen over alle beleidsdomeinen heen samen de problematiek grondig analyseren en oplossingen uitwerken”, licht Wouters toe. “Zo komen we tot een aanpak voor alle beleidsdomeinen, met zowel algemene als sectorspecifieke maatregelen.” Uit een onderzoek van criminologe Tine Vertommen, verschenen in 2016, blijkt immers dat bijna één op de zes minderjarige sporters in Vlaanderen minstens eenmaal met grensoverschrijdend gedrag in contact komt. “Voor ons is het belangrijk dat ieder kind onbezorgd naar een jeugdbeweging kan gaan, muziekles kan volgen of actief zijn in een sportclub. En uiteraard moet hetzelfde gelden in onze scholen en onze welzijnsinstellingen voor minderjarigen.”

“Het gerecht moet zich buigen over de concrete situaties die de voorbije dagen naar buiten zijn gekomen”, besluit Wouters. “Wij als beleidsmakers moeten bekijken welke maatregelen we nog kunnen en moeten nemen om die ontoelaatbare toestanden in de toekomst te vermijden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is