Gigantische achterstand in beroepsdossiers bij de raad voor Vreemdelingenbetwisting

Door Theo Francken, Darya Safai, Yoleen Van Camp, Christoph D'Haese op 1 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel
Stapels dossiers

Naast de immense achterstand van meer dan 10.000 dossiers bij de asieldiensten, telt ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) - de administratieve rechtbank die zich buigt over alle asiel- en migratieberoepen - meer dan 10.000 dossiers achterstand. Opvallend is dat 92 procent van de achterstand bij de Franse taalrol zit. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Kamerlid Theo Francken aan staatssecretaris Mahdi.

De achterstand bij de RVV bedroeg eind 2020 10.082 beroepen in totaal, zegt Kamerlid Francken. “9.224 van de 10.082 dossiers zijn dossiers van de Franse taalrol. Dat is 92 procent. De Nederlandse taalrol kent met 858 dossiers quasi geen achterstand meer. De achterstand bij de Franstaligen is al jaren een oud zeer. Door de verplichte pariteit zijn er nochtans evenveel Franstalige rechters als Nederlandstalige.”

770 asielberoepen met achterstand: peperduur en onverantwoord

Kamerlid Darya Safaï noemt het opmerkelijk dat 770 asielberoepen (volle rechtsmacht) al meer dan zes maanden op een beslissing wachten. “Dat is zeven procent van het totale aantal beroepen, maar asielberoepen kosten handenvol geld aangezien deze mensen vaak nog in de peperdure asielopvang zitten. Hier moet echt dringend werk van gemaakt worden. De hangende asielberoepen moeten prioritair weggewerkt worden wegens hun enorme kostprijs. Elke asielzoeker heeft immers ook nog tijdens de volledige duur van zijn eerste beroepsprocedure recht op gratis bed, bad, brood en begeleiding, al dan niet in individuele huizen en appartementen. Elke achterstand hier is in feite onaanvaardbaar.”

Oneigenlijke beroepen

Kamerlid Yoleen Van Camp merkt op dat 9.312 beroepen in het zogenaamde ‘annulatiecontentieux’ zitten. “Dat zijn vooral beroepen tegen negatieve beslissingen op vlak van gezinsherenigings- en regularisatieaanvragen. Onder het mandaat van Theo Francken als staatssecretaris daalde het aantal beroepen door alle verblijfsaanvragen betalend te maken en enkel het laatst ingediende beroep nog te laten behandelen. De instroom daalde daardoor, waardoor ook de achterstand fors daalde. Toch blijft het in sommige advocatenmiddens bon ton om beroep in te dienen ook al heeft men geen enkele kans op slagen. Puur om toch langer in België te kunnen blijven. Deze logica moet er uit. Enkel beroepen met een reële kans op slagen zouden nog ingediend mogen worden.”

Extra rechters? Slecht idee! Wel werklastmeting en interne evaluatie

Extra rechters om de achterstand weg te werken vindt Kamerlid Christoph D’Haese geen goed idee. "Staatssecretaris Mahdi wil de achterstand verder wegwerken. Goede zaak, maar hij wil dit onder andere doen door nog maar eens bijkomende rechters aan te werven. Dit is een verkeerd signaal. De RVV telt meer dan rechters genoeg. Het probleem is niet het tekort aan rechters. Het probleem is dat er een veel te groot verschil is wat werkethiek betreft. Heel veel rechters werken bijzonder hard, ook Franstalige, laat dat duidelijk zijn, maar sommige veel minder. Deze voor het leven benoemde rechters kunnen op geen enkele wijze gesanctioneerd worden. Er is geen enkele stok achter de deur. Dát is al jaren het echte pijnpunt. Ik diende samen met Theo Francken, Yoleen Van Camp en Darya Safai een wetsvoorstel in om de rechters van de RVV eindelijk te kunnen sanctioneren als ze hun belangrijke taak niet ernstig nemen. Dit op basis van de bestaande tuchtregeling binnen de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State . Ik zal de urgente behandeling van ons wetsvoorstel vragen. Daarnaast moet er eerst een correcte werklastmeting komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is