Gezocht: alternatieven voor stilzwijgende vergunning

Door Axel Ronse op 27 januari 2016, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning
Gezocht: alternatieven voor stilzwijgende vergunning

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) is na onderzoek tot de vaststelling gekomen dat de lex silencio positivo of stilzwijgende vergunning in Vlaanderen niet ingevoerd kan worden. “Hoog tijd om na te denken over alternatieven”, vindt Vlaams Parlementslid Axel Ronse. “Meer duidelijkheid en rechtszekere procedures, dat is waar de burger en ondernemer in Vlaanderen nood aan heeft. En dat geldt des te meer in het domein van de ruimtelijke ordening.”

In Vlaanderen gelden specifieke procedures en termijnen voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. In de eerste plaats zijn het de gemeentebesturen die instaan voor het afleveren van die vergunningen. Vandaag hebben zij daarvoor 75 dagen de tijd. Indien een openbaar onderzoek vereist is, geldt een maximale termijn van 105 dagen. Ook bij beroepsprocedures bij de deputatie worden maximale termijnen gehanteerd. In de meeste gevallen worden die ook gehaald. “Maar in bepaalde gevallen laat men de beslissingstermijn voorbijgaan, waardoor je de facto geconfronteerd wordt met een weigering van je aanvraag. En dat moet anders”, vindt Ronse. Hij vraagt de bevoegde minister daarom te blijven zoeken naar eenvoudige procedures en instrumenten.

Dwangsommen

Momenteel onderzoekt minister Schauvliege of een systeem met dwangsommen, naar Nederlands voorbeeld, ook in Vlaanderen kan worden toegepast, indien besturen niet tijdig een beslissing nemen. Ronse vindt het positief dat de minister zo’n systeem wil onderzoeken en roept haar alvast op om daarover in overleg te gaan met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is