Gezichtsscan moet terugkeer illegale migranten makkelijker maken

Vingerafdrukken

Om illegale migranten makkelijker te kunnen identificeren, wil het Europees Parlement de werking van Eurodac structureel verbeteren. Die databank bevat vandaag al namen, identiteitskaartnummers en vingerafdrukken van asielzoekers. “Nu wordt het ook mogelijk om gezichtsscans op te slaan”, zegt Europarlementslid Helga Stevens, die deze nieuwe stap naar een effectief Europees grensbeleid steunt: “We moeten de Europese buitengrenzen voor potentiële terroristen gesloten houden.”

“Asielshopping, waarbij asielzoekers asiel aanvragen in de lidstaat met de beste socio-economische voordelen, wordt daardoor een pak moeilijker”, verklaart Stevens. “Bovendien moet de wetgeving voor een vlottere aflevering van terugkeerdocumentatie zorgen. Dat zal Europa helpen met het opdrijven van de inspanningen om economische gelukszoekers, die hier geen recht hebben op opvang, terug te sturen naar de regio van herkomst.”

Leeftijdsverlaging voor vingerafdrukken

Ook de verlaging van de leeftijd waarop je vingerafdrukken van kinderen kan afnemen, van veertien naar zes jaar, stemt Stevens tevreden: "Zo kunnen we hun familie vlotter opsporen om hen uiteindelijk terug samen te brengen. Daar horen ze thuis en niet in de handen van meedogenloze mensenhandelaars. Ik gruwel van de gedachte dat kinderen terechtkomen in prostitutienetwerken, doordat zij er alleen op uitgestuurd zijn door hun ouders of hun familie zijn kwijtgeraakt."

Ook Europol krijgt directe toegang tot data

Ook de Europese politieorganisatie Europol moet directe toegang krijgen tot Eurodac. “Europol volgt onder andere terugkerende Syriëstrijders op. Daarom is het van levensbelang dat Europol over alle nuttige gegevens beschikt, zodat het de betrokken lidstaten meteen in staat kan stellen om dergelijke terroristen op te pakken. Maar ook andere criminelen zullen makkelijker opgespoord kunnen worden”, besluit Stevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is