Op dit moment heeft elk Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Ligo-centrum voor basiseducatie (CBE) een eigen opleiding en een eigen toets Nederlands. Dat zorgt voor een grote verscheidenheid. Op de arbeidsmarkt is er weinig vertrouwen in de gelijke kwaliteit van het attest. Er komt nu een gestandaardiseerde test Nederlands voor anderstaligen die een NT2-opleiding volgen in een CVO of een CBE. De nieuwe test zal net- en koepeloverschrijdend zijn: ongeacht de plaats van de opleiding mikt de test op hetzelfde taalniveau (A2). Test en attest hebben zo altijd en overal dezelfde (hoge) waarde. De eigen evaluatie van elk individueel opleidingscentrum blijft zwaar doorwegen in het eindresultaat van een cursist.

De uitrol gebeurt in twee fases. Vanaf 1 september 2023 zullen Nederlands lezen en schrijven gestandaardiseerd getest worden. Vanaf 1 september 2024 zullen ook Nederlands spreken en beluisteren gestandaardiseerd getest worden.

Inschrijvingsgeld

Er zal van de inburgeraars een grotere inspanning gevraagd worden. Zo moeten inburgeraars vanaf 1 september 2023 ook 180 euro inschrijvingsgeld moeten betalen voor hun NT2-opleiding. De CVO’s en CBE’s hebben zo nog een heel schooljaar om zich voor te bereiden op deze hervorming.