Gemeenten moeten samenwerken tegen bouwovertredingen

Door Wilfried Vandaele op 9 maart 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu

Het aantal vastgestelde bouwinbreuken halveerde de jongste jaren zowat, net als het aantal stilleggingen van bouwwerkzaamheden. Dat “de burger braver wordt, zich meer informeert en de wet gehoorzaamt”, zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) beweert, kan een deel van de verklaring zijn, geeft Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele toe. Hij vreest echter dat gemeenten soms ook gewoon niet optreden omdat zowel de politici als de bevoegde ambtenaren te dicht bij de betrokkenen staan en dus ertegen opzien om in te grijpen. “Gemeenten moeten meer samenwerken om bouwovertredingen aan te pakken”, luidt zijn oplossing.

“De Vlaamse Regering heeft bewust ervoor gekozen om de gemeenten meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven. Maar dan moeten zij die verantwoordelijkheid ook ernstig nemen”, aldus Vandaele. “We kunnen zeker onderzoeken of Vlaanderen de gemeenten daarin beter kan ondersteunen - eventueel ook financieel, met middelen uit het Herstelfonds - maar dan moeten de gemeenten wel duidelijk bewijzen dat ze doen wat van hen verwacht wordt.”

Meer deskundigheid én afstand

Een stap in de goede richting is volgens Vandaele alvast dat gemeenten samenwerken om te handhaven. “Zo kunnen ze hun deskundigheid bundelen, en staan zij die optreden iets verder van de overtreder.” Uit een onderzoek van het departement Ruimte Vlaanderen blijkt dat de gemeenten die intergemeentelijke samenwerking zelf ook een goede oplossing vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is