In 2016 werden 120.017 klachtendossiers ingediend bij de ombudsdienst voor de luchthaven. Opvallend is dat die klachten werden ingediend door amper 2479 personen. Dat wil zeggen dat elke indiener ongeveer 48 klachten liet registreren. Het wordt nog opvallender, als je de klachten per regio gaat bekijken. Bijna 95.000 klachten werden ingediend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat gebeurde door 1085 personen. Elke Brusselse klager diende dus gemiddeld 87 klachten in. Ter vergelijking: het aantal klachten in Halle-Vilvoorde bedroeg 7761, ingediend door 616 klagers. Gemiddeld 12 dossiers per klager dus.

Dergelijke cijfers zijn niet gezond om het debat over de geluidshinder op een correcte manier te voeren. Uit het geluidscontourenrapport van 2016 blijkt dat slechts 33 procent van de ernstig gehinderden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden wonen. Doordat een kleine Brusselse minderheid luid protesteert, krijgen zij meer dan redelijk veel weerklank. De meest extreme Brusselse klagers dienden meer dan 500 klachten in, wat neerkomt op anderhalve klacht per dag. Vanuit de hoofdstad kwamen er zelfs klachten over vluchten uit Londen die zich op meer dan 10.000 voet bevonden. Dat mag dan wel anekdotisch klinken, het is door zo'n zaken dat de perceptie helemaal scheefgetrokken wordt.

Ombudsman is deel van probleem, niet van oplossing

Maar ook de ombudsdienst zelf verdient beter. De leiding van de ombudsdienst is in handen van Phillippe Touwaide. De man stelde woensdag zijn jaarverslag voor in de UP-site woontoren, pal onder de in Brussel gecontesteerde kanaalroute. Waarom niet op de luchthaven zelf, zal u denken. Simpel: de man is niet langer welkom op de luchthaven. Zijn toegangsbadge werd niet verlengd.

Nochtans heeft hij het, als voormalig lid van het Brusselse actiecomité Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder (BUTV), naar eigen zeggen goed voor met de luchthaven. Zo stelde hij onder meer voor om middenin de weinige open ruimte tussen de Vlaamse gemeenten ten oosten van de luchthaven een nieuwe startbaan aan te leggen. Recent stelde hij zelfs voor om tijdens de nacht de luchthaven volledig te sluiten. "Een interessant denkspoor", klinkt het in zijn eentalig Franstalige jaarverslag. "Het heeft de verdienste van snel toepasbaar te zijn, geen jobs te kosten of de economische activiteit te vertragen." Je hoeft geen genie te zijn om vast te stellen dat dit gewoon larie is.

Deze eigenzinnige ombudsman komt de luchthaven en haar omwonenden niet ten goede, integendeel. De N-VA verwacht van een ombudsdienst een objectieve, neutrale maar kritische en oplossingsgerichte houding. Een ombudsdienst die als een betrouwbare instelling fungeert, en die geen - nauwelijks verholen - politieke agenda etaleert. En, als het enigszins mogelijk is, een ombudsdienst die ook tegelijkertijd een Nederlandstalig jaarverslag aflevert.