Volwaardig certificaat

Wie investeert in hernieuwbare energie, wil dat die vakkundig en kwaliteitsvol wordt geïnstalleerd. Daartoe riep de Vlaamse overheid het kwaliteitslabel RESCert voor energie-installateurs in het leven. Het label kende echter tekortkomingen. “Om recht te hebben op een REG-premie voor een zonneboiler moest je een installateur gebruiken met een certificaat. Dat kunnen installateurs pas aanvragen na drie jaar werkervaring. Zo werden jonge installateurs met minder dan drie jaar ervaring uitgesloten van het volwaardige certificaat. Deze beslissing maakt daar een einde aan”, legt Vlaams Parlementslid Nevens uit.

Zeven jaar geldig

Het certificaat wordt in zijn geheel geactualiseerd. Ook voor andere installateurs is dat goed nieuws. De geldigheid van het certificaat wordt immers verlengd van vijf naar zeven jaar. Daarnaast wordt de te lange duurtijd voor de aflevering van het certificaat gevoelig ingekort. “Ook dat is positief, want zo krijgen de Vlamingen zekerheid krijgen dat hun zonneboiler op een correcte manier wordt geïnstalleerd”, besluit Bart Nevens.  De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2019.